Alf Bjarne Johnsen, PFU-leder i møtet 29. august 2018.
Alf Bjarne Johnsen, PFU-leder i møtet 29. august 2018. (Ole Gunnar Onsøien)

NRK får kritikk i PFU for sin omtale av Broadnet. Hadde ikke dekning  for å skrive at selskapet fikk bot for brudd på sikkerhets­loven

NRK har opptrådt kritikkverdig for manglende kontroll av opplysninger.

I dag behandlet Pressens faglige utvalg (PFU) en klage mot NRK fra Broadnet AS, som er en av Norges største leverandører av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter og operatører.

Utvalget har nå gitt NRK kritikk, som er en midlere form for fellelse på grunn av saken. 

Pressens faglige utvalg 29. august
Representanter fra Brodnet på plass i PFU-møtet. Fra venstre: Torbjørn Krøvel, driftsdirektør i Broadnet og Andreas Tinglum fra Corporate Communications, som representerer selskapet i saken. Foto: Ole Gunnar Onsøien

- Utvalget konstaterer at NRK har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Sekretariatet hadde innstilt på at PFU skulle gi kritikk for manglende opplysningkontroll (fakta) og manglende samtidig imøtegåelse, så utvalget kom fram til en mildere fellelse.

Bakgrunnen for klagen er en artikkel på NRK.no om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hadde ført tilsyn med selskapet Broadnet i forbindelse med driften av Nødnett.

I tittel og ingress het det at det var begått brudd på sikkerhetsloven og ekomloven. Det sto også at Nødnett var blitt driftet fra India i strid med sikkerhetsloven.

Lignende formuleringer ble brukt i forsidehenvisninger og nyhetsvarsler på nrk.no samme dag. Artikkelen ble endret flere ganger i timene etter at den først ble publisert.

Broadnet mente i sin klage at NRK har brutt Vær varsom-plakaten på fem ulike punkter:

  • 3.2 om kilde- og opplysningskontroll
  • 4.1 om saklighet
  • 4.4 om overskrifter med dekning i stoffet
  • 4.5 om å unngå forhåndsdømming
  • 4.14 om samtidig imøtegåelse.

 

Slik kommenterer partene fellelsen

Driftsdirektør Torbjørn Krøvel i Broadnet var selv tilstede i møtet. Han mener at NRK påberopte seg en aksept for omtrentlighet fordi saken er alvorlig.

- Vi mener dette er tvert om. Nettopp fordi spørsmål om sikkerhet for kritisk infrastruktur er svært alvorlig, bør også omtalen være basert på korrekte fakta og korrekt fremstilling, sier han og fortsetter:

- Derfor var det viktig å få prøvd saken for PFU og er glade for at PFU-sekretariatet og utvalget i hovedsak var enige våre vurderinger. Det var en god diskusjon i PFU, og vi konstaterer at PFU retter kritikk mot NRK for brudd på Vær Varsomplakaten.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK svarer:

- I den første versjonen av saken omtalte vi forholdet mellom sikkerhetsloven og ekomloven på en upresis måte. Dette ble rettet opp ganske raskt og presisert i senere versjoner av saken, men vi er enige med PFU i at det er viktig å være presis når vi omtaler lovbrudd, og tar denne kritikken til etterretning. Vi registrerer samtidig at Broadnet ikke fikk medhold i noen av sine andre klagepunkter mot NRKs journalistikk om saken.

Til toppen