MARIENLYST - NRKs hovedkontor.
MARIENLYST - NRKs hovedkontor. (Foto: Wikimedia Commons)

NRK flytter fra Marienlyst og forlater 80 års historie - til fordel for et nytt og moderne hovedkontor

- Vi bruker for mye ressurser på bygningen, som vi heller kunne brukt til å lage fantastiske programmer for publikum, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Oslo (NTB-Per-Helge Berg): NRK har konkludert med at hovedkontoret på Marienlyst i Oslo ikke lenger er egnet for moderne TV-produksjon, og vil flytte til mindre lokaler. Nå vil de selge prakteiendommen.

Etter det NTB får opplyst, er det ikke fattet et formelt vedtak om flytting. Men styret og ledelsen har slått fast at Marienlyst ikke lenger er egnet til å drive effektivt og framtidsrettet.

– Denne bygningsmassen er bygd ut gjennom 85 år. Vi bruker for mye penger på den. Vi bygger om stadig, og den er for stor. Vi bruker for mye ressurser på den som vi heller kunne brukt til å lage fantastiske programmer for publikum, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

 

Fakta om NRKs hovedkontor på MarienlystID: 11986323
  • NRKs hovedkontor, ligger på Marienlyst i Oslo.
  • Rundt 2.000 mennesker jobber på Marienlyst, der det produseres nyheter, underholdning og faktaprogrammer for riksdekkende radio, fjernsyn og nye medier.
  • Eiendommen er på 85 mål og bygningsmassen er på 120.000 kvadratmeter.
  • Hovedbygget Kringkastingshuset, også kalt Radiohuset, ble tegnet av Nils Holter. Det ble påbegynt i 1938 og sto ferdig i 1950. Huset er sete for de fleste av NRKs nasjonale radiokanaler.
  • Fjernsynshuset, også kalt Nyhetshuset, huser blant annet Dagsrevyen, Dagsnytt, NRK Alltid Nyheter og redaksjonen for nrk.no/tekst-TV. Huset sto ferdig i 1969, og ble tegnet av Nils Holter og Jan Bauck.
  • Store studio ble tidligere brukt til større fjernsynsshow, men er lite egnet for moderne multikameraproduksjon og benyttes i dag først og fremst til øvingslokale for Kringkastingsorkestret.

(Kilde: Wikipedia, NRK)

 

Lite praktisk

Han beskriver dagens bygningsmasse som altfor stor og lite praktisk. Bygget har en infrastruktur som støtter gammel teknologi, og dette vil bare forsterke seg i årene som kommer. NRK vil derfor flytte til mindre og mer hensiktsmessige lokaler.

– Dersom NRK skal lykkes med vårt oppdrag for publikum i Norge, må vi ha ambisjon om å være den mest moderne og innovative allmennkringkasteren i verden. Da trenger vi et bygg der vi kan utvikle organisasjonen, ta i bruk ny teknologi og jobbe på tvers. Disse kravene kan dessverre ikke Marienlyst møte, sier kringkastingssjefen.

 

Sentralt i Oslo

Ifølge NRK har styret vedtatt at flyttingen skal skje innen fem til ti år. Dette er i så fall en oppfølging av et styrevedtak fra 2014, da bygg- og eiendomsavdelingen fikk i oppdrag å vurdere hvor et nytt kringkastingshus kunne etableres.

– Hvor vi skal flytte, vet jeg ikke. Nå må vi først ta oss tid til å se hva som kan skje med denne eiendommen. Er det mulig å realisere verdiene, må vi ha en reguleringsplan på plass. Dette er først og fremst en mulighet for NRK til å utvikle seg videre. Vi skal fortsatt ha vårt hovedkontor i Oslo, og det skal nok være ganske sentralt i Oslo, tror jeg, sier Eriksen.

Forutsetningen for flyttingen er at NRK klarer å få solgt den enorme bygningsmassen på Marienlyst i Oslo, samt at de selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.

 

Fredning

Det ble i fjor høst kjent at Riksantikvaren har planer om utvidet fredning av bygningsmassen på Marienlyst. Allerede da slo kringkastingssjef Eriksen fast at det er realistisk at NRK finner seg et nytt bygg.

Torsdag støttet han også en foreslått fredning av Radiobygget, selv om det vil kunne påvirke verdien på den verdifulle tomta sentralt i Oslo sentrum.

Da spørsmålet om salg av Marienlyst var oppe i 2014, ble tomten vurdert til å ha en verdi på om lag 2 milliarder kroner av Selvaag Bolig, skriver E24.

Det har i denne prosessen også vært vurdert å bygge et nytt hovedkontor på selve Marienlyst, men det er ikke blitt ansett som realistisk.

Behovet for mer hensiktsmessige lokaler har i lengre tid vært diskutert internt. I 2014 ble det snakket om at NRK kunne overta mediesenteret som skulle bygges til OL i Oslo i 2022, hvis søknaden ble noe av.

Dagens tomt har et areal på 84 mål og er bebygd av omtrent 85.000 kvadratmeter. Det jobber om lag 2.000 mennesker der i dag.

   

 

Til toppen