KRINGKASTINGSSJEF Thor Gjermund Eriksen.
KRINGKASTINGSSJEF Thor Gjermund Eriksen. (Foto: NRK)

NRK går fra dyr ytelsesbasert til billigere innskuddsbasert pensjon

NRK-ledelsen er blitt enige med de ansatte om ny pensjon.

  • Endret

Oslo (NTB): NRK og fagforeningene har etter forhandlinger blitt enige om å gå til innskuddsbasert pensjon. NRK innfører ny pensjonsordning fra 1. januar neste år.

Den innskuddsbaserte pensjonsordningen blir NRKs tjenestepensjon, og kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP).

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at uforutsigbare og økte kostnader, endrede regnskapsregler og lovendringer har svekket dagens ordning og gjort endringen nødvendig.

– Det har vært viktig for alle fagforeningene å komme fram til en enighet som både ivaretar morgendagens og dagens ansatte, samt alders- og uførepensjonistene. Det mener vi at vi har greid gjennom innretningen og innholdet i endret alderspensjonsordning, i tillegg til de kompensasjonene som er forhandlet fram, sier Sidsel Avlund som leder Journalistlaget i NRK.

Enigheten medfører at dagens ytelsespensjonsordning avvikles og at alle som omfattes av den får utstedt en fripolise, det vil si en egen pensjonsforsikring på pensjonen som allerede er opptjent.

Beslutningen sendes nå ut til uravstemning blant fagforeningenes medlemmer.

(©NTB)

Til toppen