Fredrik Lian og Jørgen Flor svarer redaksjonssjef i NRK, Marianne Ytre-Eide, på kritikken av NRKs «drita på direkten»-artikkel.
Fredrik Lian og Jørgen Flor svarer redaksjonssjef i NRK, Marianne Ytre-Eide, på kritikken av NRKs «drita på direkten»-artikkel. (Foto: Skjermdump fra NRK, Øyvind Halsøy og privat)

DEBATT: Svarer NRK om «drita på direkten»

NRK har gjort alt annet enn jobben sin

«Svaret til Ytre-Eide vitner dessverre om en fullstendig ansvarsfraskrivelse og bekrefter akkurat den naiviteten som vi var bekymret for i utgangspunktet», skriver de to psykologene som kritiserte NRKs «drita på direkten»-artikkel.

  • Endret


Onsdag forrige uke kritiserte vi NRK for å fremstilte fenomenet «fyllastreaming» som en løsning på sosial angst.

Torsdag svarte redaksjonssjefen i NRK, Marianne Ytre-Eide, på kritikken og forsvarer statskanalen blant annet med at de «ikke har tatt stilling til saken». Svaret til Ytre-Eide vitner dessverre om en fullstendig ansvarsfraskrivelse og bekrefter akkurat den naiviteten som vi var bekymret for i utgangspunktet. 

NRK mener de fremstiller et fenomen som er interessant og viktig å peke på. Det er nettopp fremstillingen  av hvor bra fyllastreaming har vært for mennesker som har eller har hatt sosial angst, kombinert med mangel av faglig nyansering og kritikk, som er bekymringsverdig. 

Ytre-Eide forteller at bekymringen vår for fyllasteramingen vitner om at NRK har gjort jobben sin ved at de har skrevet om fenomenet.  Det er viktig for oss å påpeke at det ikke er NRK sin artikkel om fyllastreaming som har opplyst kronikkforfatterne om fenomenet.

Ukentlig jobber vi med angst og alkoholrelatert problematikk, og over tid har vi sett at flere pasienter sliter ytterligere på grunn av fyllastreamingen. Vår bekymring er knyttet til kontrasten mellom hvor stort problem vi ser at dette er i klinikken, og hvordan NRK fremstiller fenomenet i nesten utelukkende positive ordelag i sin artikkel.

NRK har med andre ord gjort alt annet enn jobben sin i denne artikkelen, slik Ytre-Eide hevder.

At vi er bekymret for NRK sin fremstilling av fyllastreaming som noe positivt, forteller hun er vår mening, og ikke deres hensikt. Her reduserer redaksjonssjefen våre argumenter til en «mening», som om meninger nærmest var ubetydelige og uavhengige av deres fremstilling.

Vår mening er basert på at artikkelen mangler informasjon om hvor skadelig fyllastreamingen kan være for mennesker med problematikk slik som de omtaler i saken. Det at Ytre-Eide ikke synes å ta dette alvorlig er lite oppløftende. 

Det er fint å lese at NRK har sluppet til andre kritiske stemmer, blant annet flere minutter i dagsrevyen der generalsekretæren i Rusfeltets Samarbeidsorgan, Pernille Huseby, ytret bekymring. Samtidig er ikke dette et tilfredsstillende svar på hvorfor NRK ikke balanserte artikkelen bedre. 

«Men artikkelen handler altså ikke om sosial angst og hvordan denne skal håndteres – den handler om fyllestreaming. Vi skriver heller aldri at dette er en måte å løse sosial angst på», forteller Ytre-Eide.

At artikkelen ikke handler om sosial angst vitner om ansvarsfraskrivelse. Artikkelen tar for seg mennesker med sosial angst, og det er NRK som selv velger å nevne dette fordi de mener det er relevant i saken.

De trekker også frem flere sitater fra «fyllastreamere» som opplever at fyllastreaming hjelper dem med å håndtere angsten. Dette også fordi NRK mener det er relevant i saken. Det faktum at 25 prosent av alle menn med sosial angst også har et alkoholproblem, kombinert med alkoholens svært destruktive effekt på sosial angst, er det rett og slett uansvarlig å ikke balansere artikkelen med kritikk og nyansering.

Ytre-Eide avslutter med å si at debatten i ettertid bør handle om hvordan samfunnet skal håndtere dette fenomenet. Det er vi enige i at det bør den også gjøre.  Men hva redaksjonssjefen i NRK mener debatten bør handle om, er ikke et argument for å skåne statskanalen for kritikk for slett arbeid. 

Til toppen