NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Arkivfoto
NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Arkivfoto (Bilde: )

NRK inviterer til idédugnad og lover å bli rausere: - Vi skal dele, lenke og sitere mer enn før

KRONIKK: - Vi vil invitere mediebransjen i Norge til idédugnad om hvordan NRK aktivt kan bidra til mediemangfold, skriver NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

  • Endret
  • THOR GJERMUND ERIKSEN, kringkastingssjef

Kronikken er opprinnelig trykket hos Aftenposten, og publisert her etter avtale med artikkelforfatteren.

Jeg mener stortingsmeldingen «Åpen og opplyst» reflekterer den gode, opplyste og faktabaserte debatten vi har hatt om NRK og allmennkringkasting de to siste årene.

Stortingsmeldingen gir oss grunnlag for å videreutvikle en moderne, nyskapende og uavhengig allmennkringkaster. Vi vil også jobbe for å bli rausere og flinkere til å dele.

Det er en ambisjon jeg vil fremme både til vår omverden – og inn i vår egen organisasjon.

Global konkurranse

Meldingen, som ble lagt frem før sommeren av kulturminister Thorhild Widvey, beskriver allmennkringkasting som en fellesarena som bidrar til bedre kommunikasjon, respekt og forståelse i samfunnet.

NRK er en ikke-kommersiell allmennkringkaster som har i oppgave å lage et bredt medietilbud basert på norsk språk og virkelighet for alle som bor i Norge, uansett alder, bakgrunn eller bosted.

I en tid der den globale konkurransen med store kommersielle aktører blir stadig tøffere, får en bred allmennkringkaster økt betydning for norsk språk, kultur og demokrati.

Svekker ikke mangfoldet

Publikum har tilgang til og kan velge innhold fra produsenter over hele verden. For å møte den tøffe, globale konkurransen er det avgjørende at vi som allmennkringkaster får utvikle et tilbud fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Departementet har i arbeidet med meldingen vurdert om det er grunnlag for en såkalt negativ avgrensning av NRKs allmennkringkasteroppdrag. Bakgrunnen er at det er blitt hevdet at NRKs posisjon i markedet svekker de kommersielle medienes inntektsgrunnlag og utviklingsmuligheter.

Departementet har i den forbindelse innhentet en konkurransemessig analyse av noen utvalgte NRK-tjenester fra Samfunns og næringslivsforskning (SNF) ved Norges Handelshøyskole.

Funnene er kort fortalt følgende: at NRKs nærvær på nett ikke svekker mediemangfoldet og publikums samlede tilbud.

SNFs analyse gir heller ikke grunnlag for å avgrense NRKs regionale nyhetstjenester på nett.

Vi skal være rause

På denne bakgrunnen blir det ikke foreslått noen begrensninger av vårt oppdrag, hverken på nett eller mobil.

Begrunnelsen Regjeringen oppgir, er at vårt nærvær på nettet er viktig for vår mulighet til innovasjon – og for å nå folk der de er. Det gjelder særlig den unge delen av befolkningen som har et høyt mediekonsum på internett, mobile plattformer og sosiale medier.

For NRK er en slik frihet til å drive innovasjon uavhengig av plattform, helt avgjørende. Det er en forutsetning for at vi skal kunne tilby godt innhold til publikum og være relevante.

Meldingen gir NRK et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfoldet, gjennom forslag til en ny formulering i NRK-plakaten. Departementet påpeker at det er viktigere enn noen gang før at vi vurderer eget tilbud, utvikler samarbeidsformer med bransjen og praktiserer stor grad av åpenhet.

Åpenhet og samarbeid

Dette vil vi ta på alvor. Noe er vi allerede godt i gang med – i forbindelse med årets lokalvalg har vi inngått et mediesamarbeid med flere mediehus – både Amedia, Polaris og Schibsted-aviser, men også en rekke uavhengige mindre lokalaviser.

Når det gjelder deling, lenking og sitering må vi komme frem til en praksis som er bedre tilpasset dagens situasjon.

Det er noen utfordringer med en romsligere delepraksis, men vi skal kunne dele mer enn vi gjør i dag.

Vi har ikke alle svarene – men vi vil invitere til samarbeid med bransjen for å finne ut hvordan NRK i enda større grad enn i dag, kan bidra til det norske mediemangfoldet i tråd med det Regjeringen skriver i meldingen.

Vi skal også søke nye samarbeidsformer på kultursiden.

NRK er Norges største kulturinstitusjon og en stor oppdragsgiver i norsk kulturliv, men ønsker i tillegg å bli en bedre samarbeidspartner. Vi må bevege oss vekk fra den gamle forestillingen om at NRKs bidrag til kulturtilbudet først og fremst er å kringkaste konserter og andre sceneforestillinger. Med utbyggingen av kulturhus over hele landet får stadig flere oppleve kultur i et sosialt fellesskap. Derfor ønsker vi i NRK nye samarbeidsformer der vi sammen med andre aktører og institusjoner kan skape noe unikt, noe som ikke ville blitt til uten vårt bidrag.

Sammen kan vi løfte kulturopplevelser og innhold på alle de ulike digitale plattformene som publikum bruker i dag. Det vil være en mye større verdi for kulturlivet.

Langsiktighet

NRK er en stor og populær allmennkringkaster. Samtidig har Norge et av verdens mest mangfoldige mediemarkeder. Det er faktisk en påvist positiv sammenheng mellom sterke offentlige allmennkringkastere og sunne og sterke mediemarkeder.

For å sikre befolkningen tilgang til attraktivt ikke-kommersielt norsk innhold i verdensklasse, må NRK ha en inntektsutvikling i tråd med markedet for øvrig. Og ikke minst: de økonomiske rammene for NRK må være forutsigbare.

Departementet signaliserer at det med jevne mellomrom vil vurdere hvilket ambisjonsnivå en bør ha for tilbudet til NRK, og i hvilken grad NRKs virksomhet påvirker kommersielle medier og det totale medietilbudet til folk. Det er helt avgjørende at slike vurderinger gjøres med et langsiktig perspektiv.

For å modernisere oss som allmennkringkaster i et omskiftelig marked, trenger vi stabilitet. Da kan det være fornuftig at NRK finansieres over en lengre periode av gangen.

Så er det slik at uansett hva politikerne bestemmer seg for i behandlingen av stortingsmeldingen, så er vår aller største oppgave dette: at NRK skal klare å levere like godt fra en norsk virkelighet, som det beste innholdet som strømmer inn fra hele verden.

Bare da klarer vi å gjøre det en allmennkringkaster skal: samle folket, gi ny forståelse og felles opplevelser.

Til toppen