OMFATTENDE REPORTASJE: Slik omtalte NRK denne bloggeren. Utklipp fra hennes blogg i montasjen.
OMFATTENDE REPORTASJE: Slik omtalte NRK denne bloggeren. Utklipp fra hennes blogg i montasjen.

NRK-redaktør ser ingen grunn til å vurdere hvorvidt nyheter om tulleblogger er reelle

«Reportasjen omhandler ikke bloggen», mener Norge i dag-redaktør.

Medier24 skrev tidligere denne uka en sak om hvordan bloggeren Lotte Cornelia Fagerheim har fått massiv medieomtale på bakgrunn av blogginnlegg som i stor grad må regnes som tull, tøys, humor og satire.

Men som av flere medier er behandlet som seriøse hendelser. Lengst gikk NRK Nordland, som forrige uke lagde en omfattende nettsak og videoinnslag med tittelen «Lotte (23) stakk sprøyte på seg selv for å få større lepper».

Bloggen kan du forøvrig besøke og vurdere selv på N1nja.blogg.no.

«Troverdig i vår kontekst»

I vår første sak fikk vi en kommentar fra distriktsredaktør Tone Kunst i NRK Nordland, som svarte at «Vi opplever kilden i denne saken som troverdig». I NRKs sak tas det forøvrig ingen forbehold, eller opplyses om at bloggeren ellers bedriver mest med satire, tull, tøys og provokasjoner.

Etter den første saken, kontaktet vi NRK sentralt for kommentar. For det første for å høre om NRK delte Nordland-kontorets vurdering av denne saken. For det andre fordi reportasjen også ble sendt i NRK Dagsrevyens sending unger Norge i dag-vignetten.

Jakten på en kommentar

Det skulle ikke vise seg å være bare lett. For å sikre presise kommentarer og ingen misforståelser, valgte vi å ta kontakt elektronisk - med mulighet for å gjøre intervju per e-post, telefon eller personlig oppmøte.

Første e-post ble stilet til NRKs pressekontakt, nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk og distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen, med følgende spørsmål:

1. Går dere god for troverdigheten og kildekritikken som er gjort i forbindelse med denne reportasjen/videoinnslaget fra NRK Nordland?

2. Er dere enige med NRK Nordlands redaktør at denne kilden framstår som troverdig?

3. Hva gjør det med troverdigheten til slike tulleblogger, når NRK lager seriøs journalistikk på det de skriver om?

4. Har NRK et spesielt ansvar for å drive seriøs og troverdig journalistikk, som landet største mediebedrift? 

5. Saken gikk også på Dagsrevyen. I hvilken grad gjorde nyhetsredaksjonen egen kildekritikk og undersøkelser?

6. I en kontekst med blant annet «romkvinne-saken», mener dere at denne saken viser at NRK har tatt lærdom?

I svaret fra distriktsdirektør Gynnild-Johnsen kommer det fram at hun ikke ønsker å diskutere en redaktøravgjørelse som er tatt et annet sted i NRK:

- Du legger opp til at deler av NRK-miljøet (ledere) skal gå i polemikk med egen redaktør og eget distriktskontor, det er selvsagt ikke aktuelt. Du har også fått  svar fra redaktør Tone Kunst i Nordland som er ansvarlig for denne saken. Jeg har lest saken på Medier24. Tone er tilgjengelig for flere spørsmål om du ønsker redaktør-svar.

Gynnild-Johnsen legger i sitt svar også til Stein Bjøntegård og Tone Kunst som e-postmottakere.

Ikke Dagsrevyen, Norge i dag

Medier24 svarer på Gynnild-Johnsens e-post med følgende presisering og oppfordring til å faktisk gi et svar om saken:

Dere står selvsagt fritt til å velge måte å se på det, men: Jeg stiller spørsmål til NRK om en sak som er sendt på Dagsrevyen. Og det ønsker altså NRK ikke å ha noen mening om, eller kommentere de vurderingene som er gjort? Og generelt om hvilke vurderinger NRK Dagsrevyen gjør når de henter saker fra Distrikt? 

Da er det altså å notere at NRK Dagsrevyen/Nyheter er enig i vurderingene gjort av Distrikt rundt denne saken?

Dere må selvsagt svare akkurat som dere ønsker, men det kan være lurt å tenke seg om en gang til før man svarer eller ikke svarer. 

Gynnild-Johnsen svarer at hun overlater saken til nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk og nyhetssjef Stein Bjøntegård.

Kalbakk svarer senere på e-post slik:

- Saken du viser til gikk ikke i Dagsrevyen, men i «Norge i dag»-delen av 21-nyhetene – denne produseres av distriktsdivisjonen. Har vært i kontakt med Tone Kunst, som vil gi deg en tilbakemelding om eventuelle ytterligere kommentarer fra NRK.

- Høyst relevant sak

Kunst kommer ikke med ytterligere kommentarer, men den kommer fra Norge i dag-redaktør og regionredaktør Unni Arnøy i NRK Hordaland.

Arnøy skriver følgende:

- Reportasjen du viser til ble sendt i Norge i dag 21. januar. Etter min mening er det en høyst relevant sak som tar opp en problemstilling som angår flere, nemlig hvordan en del unge jenter foretar risikable behandlinger på seg selv i jakten på et vakkert ytre. I reportasjen advarer fagfolk om at dette kan medføre alvorlige skader. Jenten i reportasjen har erfaring med slik egenbehandling, det gjør henne relevant som intervjuobjekt. Jeg kan ikke se at det er noe spekulativt i denne reportasjen, den omhandler en alvorlig problemstilling, presentert på en saklig og nøktern måte.

Medier24 følger opp dette med en ny e-post, da Arnøy ikke har svart på våre spørsmål:

Hei!

Ingen tviler eller mener at dette ikke er en relevant problemstilling, og mange vil sikkert generelt håpe at media skrev mer om unge jenter, skjønnhetspress, med mer. Eller om bloggeres påvirkningskraft. 

Men du velger - bevisst eller ikke - å ikke svare på spørmsålet mitt, som handler om hvorhvidt dette faktisk har skjedd. Denne bloggeren skriver nemlig bare tull og tøys. Jeg finner ikke ett innlegg hos henne som er troverdig eller realistisk. 

 Så for å spørre på nytt;

- Mener du det er troverdig at dette har skjedd?

- Og - hvilke egne undersøkelser har din redaksjon foretatt? Har dere feks lest bloggen?

«Spørsmål går langt utenfor saken»

Fredag formiddag svarer så Unni Arnøy igjen følgende i en e-post:

- Som redaktør for Norge i dag har jeg ikke problemer med å sende en slik reportasje. Den er godt laget, belyser problemstillingen bredt og illustrasjonsvideoen er relevant for temaet. Reportasjen omhandler ikke intervjuobjektets blogg, eller henne som person/bloggskriver. Jeg ser ikke grunn til å gå inn på dine spørsmål som går langt utenfor det denne konkrete saken dreier seg om.

  • Hva mener DU om denne saken? Enig i NRK-ledelsens vurdering? Legg gjerne igjen din mening i kommentarfeltet.

 

For ordens skyld: Da både manglende svar, innholdet i ikke-svarene og manglende svar på konkrete spørsmål, er talende for saken, har vi valgt å ta med en del e-poster og kommunikasjon ordrett.

Til toppen