Ivar Køhn
Ivar Køhn (Foto: Ole Kaland/NRK)

DEBATT

NRK svarer Filmforbundet: – Rett og slett uriktig

«Filmforbundets strategi gagner verken egne medlemmer, den norske produksjonsbransjen eller det norske publikum», skriver NRKs dramasjef Ivar Køhn.

  • Endret
  • IVAR KØHN, dramasjef NRK

Filmforbundet hevder at NRK vil «betale lavest mulig lønn, ingen betaling for opphavsrettigheter, og nye standardkontrakter som direkte diskriminerer deg om du er medlem av Filmforbundet». 

Et slikt utsagn fra advokat Bjørn Brem er rett og slett uriktig. NRKs avtaleverk og tariff har høyere minstelønn enn filmforbundet, og på de øvre nivåer er våre vilkår for lønn og rettigheter absolutt konkurransedyktige. Det må de være – i en tid hvor det lages mer drama enn noensinne og det er mangel på erfaren arbeidskraft. 

Utsagnet fra Brem må oppfattes som et forsøk på å ta bort fokuset fra det egentlige spørsmålet: Er det NRK som produsent eller fagforeningen og Brem som skal ha forvaltningsretten til de programmene som NRK lager? Dette er en prinsippdebatt som gjelder langt flere produsenter enn NRK. Til sjuende og sist gjelder det alle som driver med kreative næringer i Norge.

Filmforbundet krever eksklusiv forvaltning av medlemmenes rettigheter. Ifølge deres ledelse kan medlemmene ikke forvalte egne rettigheter, ikke engang når de er ansatte i NRK eller hos andre innholdsprodusenter. Den ansatte kan altså ikke gi NRK rett til å utnytte det som skapes i arbeidsforholdet. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidsgiver gis rett til å utnytte det som skapes innenfor sin normale virksomhet. Det er nokså opplagt at det bør være slik. Dersom NFFs ordning blir normalen vil det endre norsk arbeidsliv og hemme alle kreative bransjer.

Filmforbundets strategi gagner verken egne medlemmer, den norske produksjonsbransjen eller det norske publikum. Det er en lite framtidsrettet strategi. Vi oppfordrer NFF til å bidra til å finne smidige løsninger som forholder seg til normalen i norsk arbeidsliv, og er i harmoni med NRKs øvrige tariffavtaler for kreativt ansatte.

Til toppen