Guro Kvalnes, styreleiar i Kringkastingsringen (t.v) overrekker årets pris til Anne Lognvik.
Guro Kvalnes, styreleiar i Kringkastingsringen (t.v) overrekker årets pris til Anne Lognvik. (Foto: Inger Størseth Haarr)

NRK-veteran Anne Lognvik får Kringkastingsprisen. Et språklig forbilde, mener juryen

- Språket er mine kulturelle røtter, sier journalisten.

Kringkastingsprisen er delt ut for 40. gang, og i år gikk prisen til Anne Lognvik i NRK Telemark.

Lognvik har jobbet i NRK Telemark siden 1980-tallet, og har siden da jobbet ved kontoret i Seljord, vært distriktsredaktør i NRK Telemark og vært innom Norge Rundt.

Kringkastingsringen 

skriver om seg selv: 

Kringkastingsringen er ein interesseorganisasjon som sidan stiftinga i 1955 har vore pådrivar for at medieverksemdene skal føre ein språkpolitikk som speglar språkmangfaldet i Noreg og for at styresmaktene skal leggje forholda til rette for at vi skal få eit godt og mangfaldig språk i media.

Kringkastingsprisen har blitt delt ut sidan 1978. Prisen går til ein person som har merkt seg med eit god mediespråk, i radio eller fjernsyn, eller begge deler. Og som på ein framifrå måte bruker nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet. Prisen er eit trykk av Per Kleiva.

– Hun har jobbet som journalist på alle plattformer og leverer godt alle steder, sier styreleder Guro Kvalnes i Kringkastingsringen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Lognvik er et språklig forbilde, som har sett på dialekten og nynorsken som et mediespråk som passer inn i alle sammenhenger.

– Språket mitt er mine kulturelle røtter, sier Lognvik, som legger til at det er en ære å motta Kringkastingsprisen.

De siste årene er Kringkastingsprisen tildelt Arild Riise (2016), NRK Super (2015) og Marta Norheim (2014).

Til toppen