Distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK.
Distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK. (Foto: Erik Waatland)

Bekrefter TV-endringer:

NRK vil flytte distrikts­sendingene etter Dagsrevyen. Kutter samtidig stor­satsingen «Norge nå»

Distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK frykter ikke bråk når de gjør flere endringer nå: – Vi tror det vil løfte distriktstilbudet.

På tampen av 2017 ble det klart at NRK gjorde flere endringer på sendeskjemaet, blant annet ved å innskrenke de lokale nyhetssendingene.

Bråket ble så massivt at NRK måtte snu og gi et noe bredere tilbud.

Nå er det klart at NRK-ledelsen på ny ønsker å gjøre endringer i sendeskjemaet som vil berøre distriktssendingene.

Det bekrefter distriktsdirektør Marius Lillelien overfor Medier24.

– Det jobbes med sendeskjemaene for NRK1 og overordnet sett ønsker vi å løfte distriktsinnholdet inn i en enda mer sentral sendetid.

 

Ønsker å utvide sendingen

Det har vært diskusjoner i programledelsen en stund – og dette er nå forankret hos toppledelsen også. Lillelien forklarer to grep for å klare målsettingen:

– Distriktsnyhetene har så langt ligget før Dagsrevyen. Nå ønsker vi å plassere det like etter – og gi distriktskontorene utvidet sendetid. Vi er i en prosess med dette nå, men vi ser for oss at endringene kan tre i kraft fra 2020. 

Det kan bety å legge for eksempel Nordnytt eller Midtnytt i et kvarter til 1945.

– Med et konservativt estimat, så tror vi at vi vil klare å nå dobbelt så mange mennesker med det grepet. Av ulike hensyn har vi noen ganger måttet ligge DK-sendingene til etter Dagsrevyen og da har vi sett at seertallet er mer enn doblet.

Lillelien forklarer at de samlede seertallene til distriktssendingene har ligget på rundt 200.000, som regnes av flere kilder internt som svakt sett opp mot ressursene som ligger inn i sendingene.

– Ambisjonen er en dobling. Vi ønsker også å utvide sendetiden fra 10 minutter i dag til 15 minutter i et slikt format. Det vil gjøre det mulig å lage en litt annen type sending med flere muligheter for dybde på enkeltsaker, sier distriktsdirektøren.

 

Kutter storsatsing

 

2. januar i fjor lanserte NRK storsatsingen «Norge nå», som skulle være NRKs fyrtårn innen direktesendt TV – fra hele Norge til hele Norge med 140 årlige sendinger.

Programmet har hatt flere kjente programledere og tatt tempen på alt fra hvordan man lager lokalavis til plastplukking i lokalsamfunnet og utvikling av samiske utdanninger.

Men nå er det slutt, bekrefter NRK-ledelsen. «Norge nå» tas av lufta fra 2020. 

– Vi lager en ny sending klokken 20:40 som skal overta for «Norge nå». Programmet har gått i 1,5 år og planen har hele tiden to år – ut 2019. 

Medier24 har snakket med både kilder og sett dokumentasjon på at prosjektet har blitt omtalt internt som «svært dyrt» og utfordrende å lage – rent organisatorisk. I det ligger det mye overtidstimer, krevende logistikkoperasjoner og en del annet.

Tall hentet fra NRKs analyseavdeling viser totale seertall med snitt på 258.000 så langt i år med seerandeler på 22 prosent.

Norge Nå

   
 Dato Rating i 1000 Andeler i prosent
01.01.2018 – 30.06.2018 283 25
01.07.2018 – 31.12.2018 265 23
01.01.2019 – 28.04.2019 258 22

(Seere lineært + strømming 10–79 år over tid).

 

Forventer ikke bråk

Distriktsdirektør Lillelien avviser overfor Medier24 at programmet ble for dyrt mål opp mot seertallet.

– Det er dyrt hvis du bare ser på det programmet isolert sett, men hvis du sammenlikner med å lage rundt 30 minutter TV hver dag, enten det er dokumentarer eller andre formater, så er det ikke dyrt per program.

– Det ble regnet som en stor satsing fra dere på distriktet. Hvordan er det å ta ned konseptet etter to år?

– Jeg mener vi har gjort en kjempejobb med å bringe hele Norge inn i stua til folk. Når det har gått to år, så tenker vi at mye av konseptet er tatt ut allerede og vi trenger et nytt format.

– Hvor stor vil du karakterisere denne endringen for NRK?

– Det er en stor endring for NRK og for distriktsdivisjonen er den kjempestor. Målet er at vi får en enda tydeligere nyhets- og distriktsprofil. 

– Forventer dere bråk, slik det ble sist dere endret på distriktssendingene?

– Det er så opplagt at det vil bli mer distriktsinnhold og som vil komme til å nå flere, så vi er trygge på at det kommer til å bli tatt godt imot, avslutter Lillelien.

Til toppen