NRK: Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever
NRK: Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever (Bilde: Bøe, Torstein)

Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever

Elevene gikk til gruppesøksmål mot skolen og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.

  • Endret

 

Fakta om Westerdals-saken

 

* Startet med en rekke avsløringer om den private skolen Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT) i Dagens Næringsliv høsten 2015.

* Det ble avdekket at skolens forløper, Westerdals School of Communications (WSoC), ga myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.

* Kunnskapsdepartementet anmeldte Westerdals og krevde tilbakebetaling av totalt 84 millioner kroner i uberettiget statsstøtte. Tidligere år inngikk skolen et forlik med departementet om å betale tilbake 42 millioner kroner.

* Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men besluttet i juni 2017 å frafalle siktelsen på grunn av bevisets stilling.

* Departementet mener også en transaksjon på over 100 millioner kroner fra Westerdals og to andre skoler til Anthon B Nilsen-konsernet var ulovlig, men har ikke anmeldt forholdet siden pengene er tilbakebetalt.

* Dagens Næringsliv avdekket også at WSoC i en tiårsperiode krevde over dobbelt så mye i skolepenger som loven gir adgang til. 1.300 studenter gikk til søksmål for å få tilbake pengene. I fjor inngikk to tredeler av studentene et forlik med skolen.

* Rundt 470 tidligere studenter godtok ikke forliket. De stevnet skolen for rundt 29 millioner kroner. I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag. Rettssaken pågikk i Oslo tingrett fram til 29. august.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpnet sak etter avsløringene i DN. Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader.

* I mars i år kjøpte Høyskolen Kristiania Westerdals Oslo ACT fra Anthon B. Nilsen Utdanning AS

* Onsdag slo Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke. Westerdals er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til de tidligere elevene som har saksøkt skolen.

Kilde: NTB

De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications (WSoC) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003–2012 som det lovverket tillot.

Erling Løken Andersen, grupperepresentant for de saksøkende eks-studentene sa det ikke er pengene som er hovedsaken for studentene.

– De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.

En knusende dom

Han kaller nå dommen «knusende»

– Dommeren har ikke trodd på noe av det Westerdals har anført, sier Løken Andersen til Nettavisen etter at dommen falt.

Dommen er den foreløpig siste omdreiningen i det omfattende Westerdals-komplekset, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015.

Uberettiget statsstøtte

Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år.

Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.

Til toppen