MARIENLYST - NRKs hovedkontor.
MARIENLYST - NRKs hovedkontor. (Foto: Wikimedia Commons)

NRKs lønnskostnader har økt med 38 prosent på fire år. Kostnadskutt er nødvendig.

KOMMENTAR: Det mener tidligere Orkla Media-direktør Jan Lindh.

KOMMENTAR: Jan Lindh
Tidligere administrerende direktør i Orkla Media.
Styremedlem i Dagbladet.

I perioden 2009- 2013 har NRKs lisensinntekter steget med ca. 4,6 prosent årlig. Konsumprisene har i samme tidsrom steget med ca. 1,7 prosent årlig. Lisensinntektene har altså hatt en gjennomsnittlig årlig realøkning på 2,9 prosent.

Samtidig har NRKs lønnsutgifter i perioden steget med enorme 38 prosent eller 9,5 prosent per år. Lønnskostnadene utgjorde i 2013 ca. 62 prosent av samlede kostnader. I 2009 utgjorde lønnskostnadene omtrent 52 prosent av de samlede kostnadene i NRK.

Lønnskostnadsandelen har altså økt med ca. 20 prosent (!) i perioden! Og dette i en tid hvor det samlede medianorge har arbeidet knallhardt (og de fleste har lyktes) med betydelige kostnadsreduksjoner, hovedsakelig gjennom kraftige nedbemanninger.

Lønnskostnadsandelen i mediebedrifter er høy, men ingen har høyere lønnskostnader enn NRK.

Lisensinntektene har hatt en altfor sterk vekst og veksten har i det store og hele gått med til å øke bedriftens lønnsutgifter.

Det er utrolig at polikerne har gått med på dette og kulturminister Widvey gjør det eneste riktige når hun går inn for å stanse økningen i NRKs lisensinntekter. De bør heller reduseres.

NRK må redusere kostnadene kraftig og den eneste måten å gjøre det på er gjennom en kraftig reduksjon av lønnskostnadene. Samtidig må det stilles krav til ledelsen om gjennomføring av nødvendige tiltak.

Riksrevisjonen uttalte i en rapport utgitt i 2013 at det kan stilles spørsmål ved om NRK har hatt en tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot å redusere kostnadene og øke produktiviteten.

Når dette er sagt, tilhører også jeg den store gruppen som mener at NRK gir et godt tilbud. Dette bør imidlertid kombineres med god og effektiv drift slik at vi ser at vi ser at NRK har et underliggende sunt og trygt fundament.

Til toppen