TAS AV LUFTA: Ole Torp og Aktuelt tas av lufta når året er omme.
TAS AV LUFTA: Ole Torp og Aktuelt tas av lufta når året er omme. (Foto: NRK)

NRKs nyhetsdirektør svarer: - Derfor legger vi ned Aktuelt

KOMMENTAR: Hvis vi aldri hadde hatt mot til å legge ned eksisterende programmer for å skape nye, ville vi i dag ikke hatt programmer som het Aktuelt eller Debatten.

  • Endret

Hvis vi aldri hadde hatt mot til å legge ned eksisterende programmer for å skape nye, ville vi i dag ikke hatt programmer som het Aktuelt eller Debatten.

per arne kalbakk
Per Arne Kalbakk, nyhetsdirektør i NRK.

KOMMENTAR: Per Arne Kalbakk, nyhetsdirektør i NRK 

Mange har de siste dagene kritisert NRKs planer om å erstatte Aktuelt med et annet program for nett og TV. Vi har forståelse for at mange reagerer. Aktuelt er et veldig godt program med en dyktig programleder. Ole Torp og Aktuelt-redaksjonen har i mange år gjort veldig mye for det offentlige ordskiftet.

Så er det NRKs oppgave å skape fornyelse og endring, noen ganger også før publikum ber om det. Noen ganger må vi tåle å velge bort noe dersom vi skal klare å utvikle nytt innhold. Hvis vi aldri hadde hatt mot til å legge ned eksisterende programmer for å skape nye, ville vi i dag ikke hatt Aktuelt eller Debatten.

Dagens tre debattprogrammer på TV (Dagsnytt 18, Aktuelt og Debatten) ligner hverandre og treffer også mange av de samme seergruppene. Dette er i hovedsak folk over 50. En viktig del av vårt publikum, og en aldersgruppe NRK når godt ut til.

Men dersom vi skal treffe lisensbetalere også under 50 år, må vi utvikle oss. Det er nemlig ikke slik at de overtar medievanene til dagens voksengenerasjon. Dersom de ikke ser på våre debattflater i dag, er det ingenting som tilsier at unge voksne vil gjøre det i fremtiden. Gjennomsnittsalderen på debattprogrammene våre har nemlig ikke stått stille. Den har faktisk økt de siste tre-fire årene.

Og nettopp dette generasjonsperspektivet er svært viktig for en allmennkringkaster. Det er et problem at vi ikke når frem til dem med samfunnsdebatt, et problem for NRK - men i siste instans også for demokratiet. Vi skal bygge og vedlikeholde en felles offentlighet. Vi skal gjøre den relevant for flest mulig.

Vi vet at folk i 20-40 årene er samfunnsengasjerte. De vil ha kvalitetsinnhold. Under valgkampen i 2013 lyktes vi med å treffe flere unge seere med formater som kombinerte TV og aktiv bruk av nett og sosiale medier - uten at det ble færre seere i de eldre aldersgruppene.

Erfaringene derfra blir viktige å ta med seg når vi skal videreutvikle tilbudet vårt innenfor samfunnsdebatt. Vår ambisjon er at både 60-åringer og 30-åringer skal sette pris på det vi tilbyr av debattinnhold.

Til toppen