NTB-SJEFEN: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt.
NTB-SJEFEN: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

NTB-sjef Pål Bjerketvedt blir generalsekretær i Norges Fotballforbund. Vil jobbe for en mer åpen organisasjon

- Det må bli mer åpenhet innen idretten, sier NFFs nye generalsekretær.

Oslo (NTB): NTB-sjef Pål Bjerketvedt er ansatt som ny generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF).

Onsdag gikk Per-Mathias Høgmo av som sjef for A-landslaget. Ett døgn senere blir Kjetil Siems erstatter som generalsekretær presentert.

– Ja, det er litt spesielt, men jeg vil også si at det er en litt tilfeldig timing. Jeg vil legge til at jeg synes det er bra at den saken rundt landslagssjefen er avgjort og ryddet opp i. Ansettelsen av meg er noe helt annet og ikke har noen sammenheng med landslagssjefen, sier 56 år gamle Bjerketvedt til NTB.

– Hvilke tanker gjorde du deg da du så pressekonferansen med Høgmo og forbundsledelsen onsdag?

– Jeg tenkte at tilfeldighetene er litt pussige noen ganger – og at den ene dagen er det en som slutter, mens det neste dag ansettes en sentral person i samme forbund, fortsetter mossingen, som har vært sjefredaktør i NTB de siste tolv årene.

Pål Asbjørn Bjerketvedt: 

  • Født 28. mars 1960 i Moss.
  • Sjefredaktør og administrerende direktør i Norsk Telegrambyrå (NTB) siden november 2004.
  • Har erfaring som toppleder også fra Østlandets Blad, Østlendingen, Gjengangeren og Avisenes Pressebyrå.
  • Spilte ti sesonger på nivå tre for Sprint-Jeløy på 1980-tallet og fikk 275 A-kamper.
  • Ble onsdag ansatt som ny generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF) etter Kjetil Siem.

Den viktige åpenheten

Åpenhetsdebatten har vært et sentralt tema både i fotballen og i norsk idrett det meste av det siste året. Den ferske generalsekretæren i fotballforbundet er opptatt av problematikken.

Han sier at han kommer til å jobbe mye med åpenhetskulturen og kommunikasjonen innad i forbundet. Dette er noe han har tenkt nøye gjennom.

– Åpenhetsdebatten er stor og omfattende. Min grunnleggende holdning er at det må bli mer åpenhet innen idretten, men åpenhet er noe mer enn å legge fram reiseregninger. Det gjelder hele måten man driver organisasjonen på. Ikke minst er det slik at åpenhet må starte i selve organisasjonen og ikke slik man velger å presentere et budskap utad. Det gjelder å skape en åpen, inkluderende og transparent organisasjon, for da får du også åpenhet utad, mener Bjerketvedt.

Han har ikke noe behov for å kommentere den etterlønnen Per-Mathias Høgmo får, men forteller at han selv vil motta en årslønn på 1,9 millioner kroner. Han går inn i en av de mektigste jobbene i Idretts-Norge.

Stor erfaring

Pål Bjerketvedt sier til NTB at han ikke er ansatt i fotballforbundet på grunn av en omfattende fotballbakgrunn, selv om han har 275 kamper for Sprint-Jeløy.

– Jeg oppfatter at grunnen til at de ønsker mine kvalifikasjoner og min erfaring er nettopp for å jobbe med organisasjonen totalt sett. Jeg skal se på struktur, beslutningsrutiner og hvordan hele organisasjonen er satt sammen. På den måten kan jeg være med å skape en ny åpenhetskultur, framhever Bjerketvedt til NTB.

– Det gjelder å skape en mer transparent organisasjonen og jobbe på en litt annen måte enn man kanskje gjør i dag. Samtidig vil jeg påpeke at jeg må lære meg å kjenne organisasjonen bedre før jeg kan komme med en programerklæring. Det har jeg ikke tenkt å gjøre før utpå vinteren, legger han til.

Han vet at det er nok av arbeidsoppgaver å gripe tak i når han i løpet av vinteren er på plass i forbundets lokaler på Ullevaal stadion.

– Det er kjent at organisasjonen har noen utfordringer som det er naturlig for meg å ta tak i, sier Pål Bjerketvedt som har 20 års erfaring som toppleder i mediene

– Det går på profesjonell ledelse, altså det å kunne styre, forbedre, utvikle og nyorientere virksomheter osv. Det er det viktigste jeg kan bidra med, understreker han.

Til toppen