Kulturminister Trine Skei Grande under Arendalsuka. Her sammen med Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land.
Kulturminister Trine Skei Grande under Arendalsuka. Her sammen med Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land. (Foto: Eira Lie Jor)

Ny rapport: Dette kan være konsekvensene av forbud mot utenlandsk spillreklame

Ny rapport fra Oslo Economics viser at forslaget vil ha betydelig negativ effekt for TV-selskapene som i dag sender utenlandsk pengespillreklame.

Saken oppdateres

I mars la Trine Skei Grande og resten av regjeringen fram et forslag om å forby pengespillreklame på norske TV-skjermer.

Forslaget har møtt massiv motstand, blant annet fra NENT og Discovery, som har understreket at et forbud mot pengespillreklame på TV i Norge vil koste dem mange hundre millioner kroner i året og gi er dårligere tilbud til norske TV-seere. 

Nå har Oslo Economics lagt fram en rapport om konsekvensene av forslaget, som de har laget på vegne av Kulturdepartementet.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt forslaget og det er viktig for oss å belyse mulige konsekvenser. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er et verdivalg. Hensynet til de som sliter med pengespillproblemer må veie tyngst, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding. 

 

Inntektstap på mellom 250 og 500 millioner

I meldingen skriver Kulturdepartementet at rapporten viser at forslaget trolig vil ha den negative effekten NENT og Discovery har advart mot: 

«Oslo Economics vurderer at forslaget vil ha en betydelig negativ inntektseffekt for kringkasterne som i dag sender utenlandsk pengespillreklame».

I rapporten skriver de at de anslår inntektstapet til å bli på mellom 250 og 500 millioner kroner, sannsynligvis et sted midt imellom de to tallene. 

De skriver: 

«Et inntektstap på eksempelvis 375 millioner kroner forventer vi at maksimalt vil redusere de samlede investeringene i norsk innhold med 150 millioner kroner – hvilket utgjør i underkant av 10 prosent av produksjonsmiljøenes salg til norske kringkastere». 

Kulturminister Trine Skei Grande understreker i en pressemelding at hun fortsatt mener det er rett å stramme til regelverket knyttet til utenlandsk pengespillreklame. 

– Vi er opptatt av å legge til rette for norsk innhold og TV-produksjon, men det må løses med andre virkemidler enn å tillate pengespillreklame, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Bakgrunnen for forslaget er at «bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge». 

 

– Hastverksarbeid 

Kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, kritiserer rapporten, og mener den bærer preg av å være laget i hui og hast. 

Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks Norge
Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks Norge Foto: Anne Marthe Lilleby

– Hastverksarbeid blir sjeldent bra. Det bærer denne rapporten preg av. Og den bekrefter dessverre det vi fryktet i dialogen med Oslo Economics, det har vært liten vilje til å lytte til kringkasterne, sier Skoland til Medier24. 

Han mener det er flere feilslutninger i rapporten, og at Oslo Economics har brukt for lite tid på å forstå hvordan hverdagen ser ut i blant annet Discovery. 

- At det settes av én time til samtaler med Oslo Economics for at de skal forstå bransjen og vår forretningsmodell er i seg selv useriøst. Når rapporten i tillegg bygger på åpenbare feilslutninger som at man kan isolere reklameinntekter fra spillreklame til sportsrettigheter og enkelte kanaler, og nærmest uanfektet erstatte de 500 millioner kronene som faller bort hvis lovforslaget innføres, blir det vanskelig å lese rapporten som noen annet enn et bestillingsverk. Dette er feilslutninger vi flere ganger har påpekt, sier han til Medier24 og legger til:  

- Vi hadde forventet en rapport som inneholdt mer enn tro og synsing fra Oslo Economics side.

 

Til toppen