PRISVINNERE: Fra venstre: Geir Ufs, Stian Wåsjø Simonsen, Martin Årseth, Randi Berdal Hagen og Bjørn Harry Schønhaug.
PRISVINNERE: Fra venstre: Geir Ufs, Stian Wåsjø Simonsen, Martin Årseth, Randi Berdal Hagen og Bjørn Harry Schønhaug. (Bilde: )

Ordføreren innførte alternativ medisin og bakepulver-behandling. Nå får lokalavisa pris for avsløringene.

Se hvem som fikk priser fra Telemark Journalistlag i helga.

Fredag kveld ble fotoprisen, videoprisen og journalistprisen 2014 delt ut på Telemark Journalistlags årsmøtehelg og prisfest i Morgedal. Det forteller TJ i en pressemelding.

Journalistprisen 2014

gikk til «Derfor fekk ordføraren refs» ved journalist Randi Berdal Hagen, Vest-Telemark Blad. Berdal Hagen understreker imidlertid at det var et lagarbeid i redaksjonen som førte til sakene som ble publisert.

Juryen har bestått av tidligere NRK- journalist Bjørn Bø og forfatter Stein Versto.

Over lang tid i 2014 avslørte og omtalte Vest-Telemark Blad (og andre medier) hvordan fyresdalordfører Erik Skjervagen skal ha blandet seg direkte inn i kommunens medisinske avdeling med råd og behandling med alternativ medisin.

Ifølge denne reportasjen, som er den saken prisen omtaler, anbefalte Skjervagen å behandle kreftsår med bakepulver, og tok i mot pasienter til behandling på ordførerkontoret.

Om vinneren sier juryen:

God journalistikk krev at ein tek i, og er villig til å gjera grundig undersøkjande arbeid. Fylket Telemark, om enn ikkje av dei større, er ikkje utan vidare gjennomsiktig, heller ikkje einskildkommunar, slik vi indirekte har vore innom i tilfellet Skien og Odd.

Vi skal til ei sak som både er nasjonalt prinsippiell og lokalt kjenslevar. Det gjeld den fyldige og nyanserte skildringa av den heilt særeigne saka der ordføraren i ein Vest-Telemarkkommune gløymde nokre spelereglar i engasjementet sitt for alternativ medisin.

Her var det innleiingsvis mange tagale kjelder å få i tale, i ein kommune som synest å ha eitt og anna å lære m.o.t. det å vera gjennomsiktig. Reportasjen fører ei brei kjeldeskildring som får fram ulike aspekt ved saka på nært og samstundes sakleg vis.

Hederlig omtale 1:

«Anne Grete Larsen – eit friminutt frå sorga», ved Randi Berdal Hagen, Vest-Telemark Blad. Om bidraget sier juryen:

Det første høyrer til i ein sjanger der det er lett å trø feil: tett-på-reportasjen. Vi siktar til ei skildring av eit menneske i livskrise, der blikket til journalisten definitivt held seg på rette sida av ei viktig grense. Bidraget er innfølande utan å bli sentimentalt, og perspektivet blir utvida og nyansert ved at journalisten tek ein person til med i intervjuet, prostidiakon Eilev Erikstein.

Hederlig omtale 2: «Reportasjar om telemarksbunadene», ved Stine Solbakken, TA. Om bidraget sier juryen:

Det andre er ei interessant skildring av korleis norsk lønsnivå fører til at ein kulturspesifikk og identitetsskapande bransje flyter produksjonen til lågkostland. For bunadene våre blir sauma i Baltikum. Dette er eit bidrag med ryddig framstilling av kjeldene, og lesaren får eit tydeleg døme på korleis varene vi kjøper ikkje alltid er det vi trur. Juryen tenkjer her på ein augeopnar av djup kulturell karakter:

Hederlig omtale 3: Skiens-ordførarens ukjende sponsoravtale med Odd. Oliver Orskaug, Varden:

Det tredje er eit døme på undersøkjande journalistikk som tek seg bryet med å gå djupt ned i kjeldegrunnlaget. Frå politisk hald prøvde ein å bagatellisere saka, samstundes som ulike partar vegra seg for å kommentere. Journalistens arbeid framstår her som ein fagleg innsats der maktmotstanden er stor. Juryen siktar til:

Fotoprisen 2014

til «Seriøst» ved Fredrik Pedersen, Varden:

catwalk

Juryen har bestått at Terje Bringedal og Roger Neumann fra VG. Om vinnerbildet sier juryen:

Spennende løsning av en motevisning løst på en utradisjonell måte. Mannekengoppvisningen på Fretex viser de unge jentenes beundring og drømmer.

Hederlig omtale 1: «Jonnys øyne», Bjørn Harry Schønhaug, Varden

på engen

Om portrettet av maleren sier juryen: En fin løsning av portrett som viser kjent figurativ Telemarkskunstner i vakre omgivelser. Her har fotografen fanget omgivelsene på en fin måte og «plassert» kunstneren Andvik riktig i bildet! 

Hederlig omtale 2: «Kjemper for Alexander», Bjørn Harry Schønhaug, Varden

alexander

Bildet av familien på sykehuset: Dette er et sterkt og svært følsomt bildet med en fin tilstedeværelse. Fotografen har tatt bildet idet barnet klamrer seg godt i mammas armer, mens pappa følger med på skjermen. Et godt reportasje bildet.

Videoprisen 2014

til «Støymåling i Wrightegaarden» ved journalist Stian Wåsjø Simonsen og fotograf Øystein Økter, NRK

Juryen har bestått av tv-lærer ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, Maria Konow-Lund. Om vinnerbildet sier juryen:

Reportasjen går ut på å teste støy gjennom faktisk måling. Dette gjør programskaperen og reporter ved å få teste a) støy fra en barnehage, b) en av byens senior visesangere og til slutt en c) entusiastisk supporter. Barnehage bryter støyen bare ved å gå på veien og synge. Mens denne støyen ligger litt over 60 tallet, ligger visesanger på mellom 67 – og 70. Supporteren sprenger alle målinger og fremkaller til og med en advarsel. Gjennom en kreativ fremgangsmåte har programskaperen/ og reporter klart å sette økt fokus på hva støy er, om som seer begynner en lure på selve målemetoden og om hvilke kriterier som er gjeldende for støymåling. Dette er et aktuelt og viktig fokus, men formidlet på en kreativ og nyskapende måte.

Særlig er valg av caser som barnehagen, visesangeren og til slutt supporteren med å gi reportasjen en egen varme og humor. TV-reportasjer som både er viktige, men formidlet med et glimt i øyet er det ikke altfor mange av. Denne saken virker i tillegg som det er en egen sak, noe som krever flere ressurser en omarbeiding av fellesstoff. Selv om det er mye fokus på live streaming og kombinasjonen med sosiale medier i dagens TV verden, er det vanskelig å komme utenom en reporters evne til å få god tilgang mennesker som byr på seg selv, kreative innfallsvinkler samtidig med å finne den aktuelle problemstillingen. Alt dette rommer denne reportasjen.

Hederlig omtale #NRKUP ved Hilde Martine Lindgren, Thomas Nikolai Blekeli og Eirik Haugen. Tekniske avviklere: Nils Martin Brandvik og Jan Heggholmen, teknisk avvikler fra bilen: Thomas Nikolai Blekeli.

Gjennom å utnytte ny teknologi som live streaming, og sosiale medier (twitter) setter reporter og hans team fokus på hvordan en UP-patrulje jobber. Gjennom interaksjon mellom de to politifolkene og reporteren får seeren en økt forståelse for patruljens hverdag og de dilemmaene et slikt arbeide kan stå ovenfor. Formen både engasjerer og inviterer seeren til dialog via Twitter. Live streaming er stadig økende på nettet, og det har ført til en inflasjon av live. Til tider kan valget av live- gå på bekostning av analyse og dybde. Men i dette tilfelle er det gjort et veldig riktig valg, som både fører til økt engasjement i sosiale medier, og kan føre til økt dialog mellom programskapere og seere.

Reporter i saken er også svært trygg i sin rolle, og bringer inn både humor men også velplasserte spørsmål der de trengs.

Til toppen