PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. (Foto: Ole Alexander Saue)

PFU: Avisen Agder brøt ikke god presseskikk da de omtalte NAV-støtte til flyktninger i pistolklubb

Men det var langt fra full enighet om saken i Pressens Faglige Utvalg.

Tirsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage fra privatpersonen Jan Kvalbein mot Avisen Agder for deres omtale av et NAV-kontor som betalte for våpentrening for flyktninger i en navngitt pistolklubb.

– Vinklingen er at NAV Kvinesdal har betalt for våpentrening, påpekte Johnsen innledningsvis.

Slik klager ser det, har avisen gjennom måten å skrive på, samt kontakten med NAV og PST, blåst opp saken til noe større enn den er. Han legger vekt på at kun én person har fått dekket sitt medlemskap i klubben. Klager reagerer også på bruken av ordet «våpentrening». Videre mener han at artikkelen er skrevet på en måte som skaper frykt, og er egnet til å nøre opp under fremmedhat.

Klager viser til punktene 3.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

I sin innstilling skriver PFU-sekretariatet at de går inn for brudd på 3.2, for manglende bredde og relevans i valg av kilder. De mener medlemmer i pistolklubben burde få uttale seg.

– Disse medlemmene burde kunne komme til orde, med fordel. Men PST, NAV, og skytterlaget har uttalt seg. Jeg kan ikke se de presseetiske bruddene, sier han, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Kristin Taraldsrud Hoff i PFU. Foto: Ole Alexander Saue

PFU-medlem Kristin Taraldsrud Hoff er kritisk til avisens fremstilling av saken.

– Du kan lage ganske mye skade for å lære deg kampsport også, men hadde en laget samme sak? Det er noe med skyting som kan kobles til terror, som gjør at det lages sak. Det er det dette handler om, og ikke at det er anonyme kilder, sier hun.

– En slår opp saken fordi det er pistolskyting. Hadde det vært ballett, hadde det blitt gladsak, sier hun.

Ekeberg var langt fra enig i Taraldsrud Hoffs betraktninger. Hun er imidlertid kritisk til avisens kildetilfang – og bruk av anonyme kilder.

– Jeg er ikke enig med Kristin i at det er suspekt å lage en sak pistolskytingen. En kan ikke sammenligne det med boksing og ballett. De kommer fra land med fare for å bli drept, og en kan forvente at de kommer med traumer. Jeg synes det er helt greit, uavhengig av politisk bakgrunn, å drøfte det. Hovedsaken er vinklet på disse insinuasjonene om at en lager terrorister. Det henges ikke på noen som vil si det, men fra anonyme kilder.

Ekeberg sa også:

– Jeg synes ikke det er en god artikkel, men jeg føler likevel at dette ikke er brudd. Det problematiske er de anonyme kildene, sier hun.

Liv Ekeberg i PFU.
Liv Ekeberg i PFU. Foto: Ole Alexander Saue

– Men det er jo ikke klaget inn, legger hun til.

I sin uttalelse skriver PFU:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Avisen Agder var i sin fulle rett til å sette søkelys på den omtalte NAV-praksisen. Det er medienes rett å informere om det som skjer i samfunnet, jf. VVP 1.4. Mediene har også et ansvar for at ulike synspunkt kommer til uttrykk, også synspunkt som kan oppfattes som kontroversielle, jf. VVP 1.2.  Som utvalget ofte har uttalt; det er måten det gjøres på som blir avgjørende i den presseetiske vurderingen. 

Slik utvalget ser det, må en klubb akseptere å bli omtalt i en slik sak. Det fremgår ikke noe sted i artikkelen at klubben har opptrådt kritikkverdig. Tvert imot kommer det tydelig frem at det er NAVs praksis som kritiseres, både av PST og av enkelte medlemmer. 

Selv om utvalget ser klagers poeng når det gjelder valg av ord i tittel, så mener utvalget at det likevel ikke er feil å omtale skytetrening i en pistolklubb, som våpentrening.

Avisen mener den har forsøkt å gjøre saken generell og prinsipiell, derav flertallsform i tittel. Utvalget slutter seg til denne tolkningen. Videre mener PFU at redaksjonen har snakket med relevante kilder, og at NAV og klubbens ledelse kommer godt til orde.

Avisen Agder har ikke brutt god presseskikk.»

Til toppen