FAKSIMILE av den innklagede NRK-artikkelen der Ronny Alte omtale som «høyreekstrem»
FAKSIMILE av den innklagede NRK-artikkelen der Ronny Alte omtale som «høyreekstrem»

PFU: Er det greit å kalle Pegida-aktivist Ronny Alte for «høyreekstrem»?

Ronny Alte reagerte på NRKs begrepsbruk og brukte John Chr. Elden for å klage dem til PFU. Tirsdag skal utvalget ta stilling til omtalen.

Når Pressens faglige utvalg møtes tirsdag neste uke, skal de blant annet ta stilling til om det er greit å kalle Pegida-aktivist Ronny Alte for «høyreekstrem». Selv titulerer han seg som «høyrepopulist».

Det var i forbindelse med en artikkel på NRK.no om Frp-topp Ulf Leirsteins støtte til enkelte av Altes utsagn på Facebook, at Alte ble omtalt som «den kjente høyreekstreme aktivisten Ronny Alte». Alte er også tidligere aktiv i Norwegian Defence League.

Klageren her er altså ikke Ulf Leirstein, som saken handlet mest om, men Pegida-aktivisten som ble nevnt i en bisetning.

Av klagen kan vi lese at klageren «mener NRK har opptrådt i strid med Vær varsom-plakatens punkt 4.3 om respekt for egenart og identitet ved å navngi ham».

Slik presenterer Ronny Alte seg på Facebook.
Slik presenterer Ronny Alte seg på Facebook.

Alte viser i klagen også til punkt 4.13 om å rette og beklage feilaktige opplysninger, samt 4.14 samtidig imøtegåelse og 4.15 tilsvarsrett.

- Man har verket dementert eller beklaget påstanden. NRK har ikke gitt Alte anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, og man har heller ikke i ettertid og snarest mulig gitt han adgang til tilsvar - slik i alle fall de øvrige mediene gjorde, heter det i klagen.

Alte har forøvrig benyttet seg av advokat John Chr. Elden til å skrive klagen, kommer det fram av PFUs sakspapirer.

Ekstrem eller ekstremist?

I klagen viser Alte og Elden til Store Norske Leksikons definisjon av høyreekstremisme, og knytter den til bevegelser «som forfekter eller aksepterer voldsbruk som politisk virkemiddel».

NRK avviser imidlertid klagen, og viser til klagerens aktivitet som tidligere talsperson og leder for «Norwegian Defence Leage» og som leder for Pegida Norge.

NRK viser også blant annet til ekstremistforsker Lars Gule, som mener det er grunnlag for å omtale klager som høyreekstremist - og at deet ikke er noe «krav for definisjonen at man skal være tilhenger av vold eller selv ha utført vold for å bli kalt (høyre)ekstrem».

Et sentralt poeng i NRKs tilsvar er også at klageren selv ikke skiller mellom «høyreekstrem og høyreekstremist» i klagen, men at han samtidig gjør det på hans egen hjemmeside.

- Krevde å skrive intervjuet selv

Videre kan vi lese i sakspapirene:

NRK slår fast at klageren selv skiller mellom begrepene høyreekstrem og høyreekstremist og anfører at NRK i den påklagede nettartikkelen har omtalt han som ekstrem. Det anføres at det er en sentral oppgave for pressen å rette søkelyset mot stortingsrepresentanter og deres meningsfeller og at det var riktig å kalle klageren høyreekstrem. NRK mener videre at begrepet klageren selv anvender, høyrepopulist, er for svakt til å dekke klagerens tilhørighet på ytterste høyre fløy. Det vises her til bakgrunnen fra Norwegian Defence Lerague.

NRK har også svart på anklagene om manglende tilsvarsrett ved å vise til dialog om en mulig minnelig løsning.

- Men dette strandet da klageren krevde et eget tv-sendt debattprogram om begrepsbruken, og et intervju med seg selv, skrevet av ham selv, som kunne publiseres på NRKs nettsider. NRK tilbød imidlertid å lage et intervju med ham der begrepsbruken kunne omhandles journalistisk, heter det.

Til toppen