(Faksimile fra VG.no juni 2011)
(Faksimile fra VG.no juni 2011)

PFU frikjente VG og Fredriksstad Blad etter Morgen Andersens klager på manglende beklagelser

Ikke brudd på god presseskikk å ikke beklage eksplisitt.

Tirsdag skjedde noe så sjeldent at PFU behandlet en artikkel som har vært behandlet tidligere.

Morgan Andersen klaget i høst inn en rekke aviser for manglende beklagelser, etter at Høyesterett i sommer slo fast at en beskyldningene om skatteunndragelser i en Aftenposten-sak fra juni 2011 var uriktige.

Aftenpostens saker ble den gang sitert av en rekke aviser. Flere av artiklene er tidligere blitt felt i PFU. Men Morgan Andersen krevde i høst ytterligere beklagelser, etter Høyesteretts dom.

En dom der retten ga Andersen rett i at påstandene var uriktige, men at det ikke var rettsstridig å formidle den.

Etter Andersens krav i høst formidlet flere aviser nye beklagelser. VG valgte å ikke gjøre det, mens Andersen ikke var tilfreds med beklagelsen fra Fredriksstad Blad.

Det førte til ny behandling i PFU av denne VG-saken og denne saken fra FB, begge fra juni 2011.

PFU slo fast i begge saker at det ikke var grunnlag for fellende kritikk av verken VG eller Fredriksstad Blad, men slår fast i VGs tilfelle at det «ikke hadde kostet noe» å beklage ytterligere.

PFU-medlem Henrik Syse tok imidlertid dissens når det gjelder VG, og ønsket å gi avisa kritikk for manglende beklagelse.

Til toppen