Alf Bjarne Johnsen i PFU.
Alf Bjarne Johnsen i PFU. (Ole Alexander Saue)

PFU samstemte: Vårt Land har ikke brutt god presseskikk

Men feil burde ha blitt rettet, sier PFU. Avisen går likevel fri etter å ha blitt klaget inn på seks punkt i Vær varsom-plakaten.

– Etter en samlet vurdering har Vårt Land ikke brutt god presseskikk, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Klager Johannes R. Johannes meldte den kristne dagsavisen Vårt Land inn til PFU for brudd på seks punkt i Vær varsom-plakaten i to artikler.

I artikkelen skrev at presten, Johannes R. Johansen, som kalles Fader Johannes, ble truet med utestengelse fra det Konstantinopel (Istanbul). Avisen skrev videre at Fader Johannes heller søkte seg mot den ortodokse kirken i Russland.

Frode Hansen i PFU.
Frode Hansen i PFU. Foto: Ole Alexander Saue

Johannes mener Vårt Land har publisert uriktige opplysninger om ham og konflikten. Han viser til flere anklager som han mener er feil, blant annet at han skal ha nektet å møte erkebiskopen da han kom til Oslo før sommeren 2018. Klager mener videre at avisen ikke har opptrådt uavhengig, men heller fungert som et mikrofonstativ for en kilde som har deltatt i et komplott mot ham. Vårt Land har ikke vært åpen om bakenforliggende forhold, ifølge klager.

– Enig med sekretariatet at det sentrale er punkt 3.2. Jeg kan ikke se at det er sannsynliggjort noen forhold om bakenforliggende forhold det bør opplyses om, sier Frode Hansen.

– Jeg støtter Frode sine resonnementer, sier Liv Ekeberg.

PFU merker seg for øvrig at Vårt Land tok kontakt med klager for å gi ham anledning til å kommentere saken, og at avisen intervjuet en annen representant for menigheten da klager ikke ønsket å medvirke.

– Dersom en skulle vært enda mer pirkete kunne en opplyst enda mer nyaktig hvordan hierarkiet var og hvorfor det var den spesifikke personen som uttalte seg.

Her er punktene Johannes mener Vårt Land har brukt:

  • Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet
  • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
  • Punkt 3.1, om åpne kilder
  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.3, om privatliv og stigmatiserende omtale
  • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.

I sin innstilling skriver PFU:

«PFU kan ikke se dokumentasjon på at Vårt Lands ekspertkilde har konspirert mot klager, og at det dermed burde vært opplyst om. Vårt Land har ikke opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) regler om redaksjonell uavhengighet og åpenhet», står det i Pressens Faglige Utvalgs innstilling.

Vårt Land innrømmer å ha publisert en uriktig opplysning da de forvekslet på hvilket tidspunkt klager nektet å møte erkebiskopen. Avisen påpeker at klager selv ikke ønsket å medvirke til artiklene og at avisen ville rettet feilen umiddelbart dersom klager hadde tatt kontakt.

– Det er min oppfatning at selv om informasjonen kommer på et seint tidspunkt til redaksjonen, bør det rettes opp, når det ligger i digitale arkiv, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

– Jeg henger meg opp i det forholdet er at denne feilen ikke ble omtalt. Den er likevel ikke alvorlig nok til å inneholde et presseetisk brudd, legger han til.

Til toppen