DOKUMENTAR: Fra TV 2s dokumentar om aktiv dødshjelp.
DOKUMENTAR: Fra TV 2s dokumentar om aktiv dødshjelp.

PFU vil ikke ta selvmords-klage opp til full behandling

«Menneskeverd» reagerer - og får støtte fra redaktør-hold.

Som Medier24 omtalte for noen uker siden, har organisasjonen Menneskeverd klaget TV 2 inn til PFU for å vise aktiv dødshjelp på TV:

Saken står ikke på det fulle sakskartet til morgendagens møte i Pressens Faglige Utvalg, men det er ikke fordi den skal opp til behandling i et senere møte.

Tvert i mot har PFUs sekretariat, Norsk Presseforbund, lagt opp til forenklet behanding av klagen.

Det vil si at utvalget ikke tar saken om til reell behandling og debatt, men at sekretariatet har lagt den i en bunke med klager som er så «enkle» å avgjøre at PFU oppfordres til å avvise dem i bulk.

Dette kommer fram av et leserinnlegg på verdidebatt.no, fra Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen i Menneskeverd.

- Vi har blitt informert av sekretariatet i PFU at de bare oversender vår klage til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk. Dette har vi selvfølgelig sendt en ny klage på og bedt om at vår sak i det minste bør bli behandlet som vanlig klagesak til PFU, skriver Thoresen i leserinnlegget på verdidebatt.no.

Temaet ble også tatt opp i helga av assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening, i et annet leserinnlegg samme sted.

Nybø - som har jobbet mye med temaet selvmord i mediene - mener også at saken burde vært tatt opp til full behandling i PFU.

- Ikke nødvendigvis fordi jeg tror TV2s sak ville blitt felt for brudd på god presseskikk. Men fordi jeg tror det kunne ført til økt bevissthet og debatt rundt omtale av aktiv dødshjelp i norske redaksjoner. Nettopp fordi slike klager svært sjelden dukker opp på PFUs bord, burde klagene fått større oppmerksomhet fra utvalget, skriver hun i leserinnlegget. Og videre:

- Mange vil nok tenke som TV2s nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther uttalte til Dagen i januar- at aktiv dødshjelp er noe helt annet enn selvmord og mene at punkt 4.9 i Vær varsom-plakaten ikke kan omfatte saker som omhandler aktiv dødshjelp. Årsæther har rett i at når det advares mot metodebeskrivelse, er det ikke spesielt saker om selvmordsklinikker som Dignitas man har hatt i tankene ved utformingen av punkt 4.9.

- Men assistert selvmord er også en form for selvmord, og redaksjonene kan skaffe seg viktig kunnskap om hvordan dette bør omtales - både i Vær varsom-plakaten generelt og i Norsk Presseforbunds veileder om selvmordsomtale, skriver Reidun Kjelling Nybø.

Til toppen