PER AXEL KOCH, konsernsjef i Polaris Media ASA.
PER AXEL KOCH, konsernsjef i Polaris Media ASA. (Bilde: )

Polaris Media: Leverer godt første kvartal. Mobilvekst på 42 prosent.

22 prosent bedre enn 2014, leverer solid digital vekst.

Polaris Media ASA presenterte torsdag resultater for første kvartal 2015. Og konsernet melder om resultatfremgang, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Konsernet skriver følgende i børs- og pressemeldingen torsdag morgen:

I første kvartal ble EBITDA (ekskl. engangseffekter) 30 (25) mill., som er en vekst på 22% fra i fjor. I tillegg kommer netto positive engangseffekter i første kvartal 13 mill.

Det tilsvarer en EBITDA-margin på 7,3 prosent, mot 5,9 samme periode i fjor.

- Vi er godt fornøyd med resultatet og vår egen prestasjon i første kvartal, sier konsernsjef Per Axel Koch

Nøkkeltallene fra første kvartal forteller om en tre prosent nedgang i samlede driftsinntekter, men når kostnadene er redusert med nær 4 prosent blir sluttresultatet bedre.

Øvrige utviklingstrekk er som følger for konsernet:

ANNONSEINNTEKTER PÅ PAPIR går ned 8 prosent, noe som ifølge meldingen er mindre enn ventet og bedre utvikling enn året før.

DIGITALE ANNONSEINNTEKTER vokser med 17 prosent, hvorav veksten som ventet er størst på mobil. Der vokser inntektene med hele 42 prosent, mens desktopinntektene øker 10 prosent.

OPPLAGSINNTEKTENE er på nivå med fjoråret, og Polaris melder om positive effekter av pluss-løsninger flere steder.

Kutter på trykk

I meldingen melder Polaris at trykkeriinntektene for konsernet falt med 9 prosent første kvartal, fra 57 millioner kroner i fjor til 52 i år.

- Trykkerivirksomheten merker is tørre grad enn tidligere fallende volumer og økende prispress, heter det.

Og det får konsekvenser: Nå er det gjort avsetninger på 9,4 millioner kroner til ytterligere nedbemanningstiltak ved Polaris Trykk Trondheim AS.

Saken blir oppdatert!

Polaris Media ASA 1. kvartal 

2015 2014 Endring
Driftsinntekter 410,0 422,0 -12,0
Driftskostnader 392,0 408,0 -16,0
EBITDA 30,0 25,0 5,0

* Alle tall i millioner kroner.

Til toppen