Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Her fra sitt kontor i Trondheim.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Her fra sitt kontor i Trondheim. (Erik Waatland)

Polaris Media øker inntektene og resultatet i Norge, men rammes av annonsesvikt i Sverige

Samlet sett går inntektene tilbake med fire prosent, men selskapet øker resultatet betydelig.

 • SAKEN OPPDATERES

Torsdag morgen presenterte Polaris Media sitt resultat i tredje kvartal.

Det viser at konsernet, som nærmest doblet i størrelse etter å ha kjøpt seg opp i Sverige og i Agder, leverer 657 mill. i omsetning og 55 mill i resultat (EBITDA).

Det er en svikt på fire prosent i omsetningen fra i fjor, men et forbedret resultat på 55 mill - opp fra 34 mill på samme tid i fjor - samlet sett.

Etter at selskapet nærmest doblet i omsetning på grunn av oppkjøpet av konsernet Stampen, har de begynt å rapportere resultatene hver for seg i de ulike landene.

 

Bedre i Norge enn i Sverige

I den norske virksomheten har de topplinjevekst og resultatforbedring på 11 millioner fra 33 mill i fjor til 43 i år. Mediehusene, som innebærer blant annet Adresseavisen, Harstad Tidende, iTromsø, Sunnmørsposten og en rekke andre aviser langs kysten, står for en resultatfremgang på seks millioner - fra 33 mill i fjor til 39 i tredje kvartal.

Trykk- og distribusjonsinntektene økte også i den norske virksomheten med samlet sett fire mill.

Abonnementsinntektene i den norske delen av selskapet økte til 212 817, der den eksplosive veksten skyldes digitale abonnenter fra 61.000 til 84.000.

Annonseinntektene i Norge gikk samlet sett fra med én prosent og skyldes i stor grad en positiv utvikling digitalt. Papirbaserte annonser fortsetter å svikte.

- For den norske delen av konsernet fortsetter topplinjeveksten i tredje kvartal som følge av god utvikling i abonnementsinntektene og digitale annonseinntekter, i tillegg til vekst i trykkeri- og distribusjonsinntekter. Alle våre virksomhetsområder har levert topplinjevekst og resultatframgang i tredje kvartal, skriver konsernsjef Per Axel Koch i kvartalspresentasjonen.

 

Svensk svikt

Der det går likar no for det trønderskbaserte mediekonsernet i Norge, så blør de over grensa. Det nyinnkjøpte konsernet Stampen opplever en stor svikt i annonseinntektene som en følge av et krevende annonsemarked.

I alt går driftsinntektene i Sverige ned med 10 prosent fra 329 mill i fjor til 296 mill i tredje kvartal i år. Annonseinntektene samlet sett falt med 23 prosent (papir -24% og digitalt -15%).

Samtidig økte brukerinntektene med én prosent fra 142 til 144 mill.

Distribusjonsinntektene falt med 27 prosent.

- Annonsemarkedet i Sverige har vært krevende i tredje kvartal, mens vi ser en mer positiv utvikling i det norske markedet med god vekst digitalt, i tillegg til lavere nedgang innen papirbaserte annonseinntekter. I Norge lykkes vi godt med satsningene som helhetlig markedsføringspartner hvor vi tar en større del av verdikjeden. I Sverige jobbes det med tiltak for å snu den negative utviklingen på annonsesiden.

 

 

Nøkkeltall (kilde: Polaris Media)

 • Abonnementsinntektene økte med 3% i tredje kvartal til 285 (275) mill., med vekst i Norge og Sverige. Konsernet har samlet 411 671 (407 852) abonnenter, herav 148 059 (103 873) digitale abonnenter. Fortsatt stabil god volumvekst i Norge, mens
  Sverige påvirkes negativt av omorganiseringsprosjektet innen distribusjon. God vekst i digitale abonnenter i Norge og Sverige som følge av god effekt av kampanjer.
 • Digitale annonseinntekter hadde en vekst på 5% i tredje kvartal til 71 (68) mill., drevet av 12% vekst i den norske virksomheten. Papirbaserte annonseinntekter falt med 17% til 157 (188) mill., som gav en reduksjon i samlede annonseinntekter på 11% til 228 (256) mill. i tredje kvartal.
 • Trykkeriinntektene hadde en vekst på 2% til 47 (46) mill. i tredje kvartal. Fortsatt fall i avistrykk kompenseres av nye oppdrag,
  spesielt innen siviltrykk.
 • Distribusjonsinntektene hadde en nedgang på 18% til 51 (63) mill. i tredje kvartal. I Norge har distribusjonsinntektene hatt god
  vekst som følge av satsningen på netthandelsprodukter og mediapost, mens det har vært en nedgang i Sverige i forbindelse
  med gjennomføring av strukturelle endringer av distribusjonsvirksomheten.
 • Driftskostnadene ble redusert med 7% til 605 (650) mill. Driftskostnadene reduseres som følge av tiltak i Stampen Media, spesielt
  innen distribusjonsområdet.
Til toppen