Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Her fra sitt kontor i Trondheim.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Her fra sitt kontor i Trondheim. (Erik Waatland)

Polaris Media rammes av annonsesvikt på papir og fall i distribusjon: Øker likevel resultatet

Slik gikk det med Polaris Media i fjerde kvartal i 2019.

Fredag morgen presenterte Polaris Media fjerde kvartal for 2019.

Fjerde kvartal for Polaris Media.
Fjerde kvartal for Polaris Media.

Tallene viser at konsernet reduserer inntektene med tre prosent og ender på 729 mill. Takket være kutt i kostnader og en rekke andre ting, så ender Polaris med et resultat på 59 mill (EBITDA*).

Papirinntektene i konsernet faller med 15 prosent til 192 mill, men de digitale inntektene øker med fem prosent og ender på 87 mill i fjerde kvartal.

Den store smellen skyldes svingninger i markedet, opplyser konsernet. De samlede annonseinntektene viser en nedgang på sju prosent til 153 mill.

Polaris Media, som også er tungt inne på både trykk og distribusjon, må se at det går trått i de markedene - og får en kutt på topplinja på begge. Eksterne trykkeriintekter faller med seks prosent til 48 mill og distribusjon faller med 24 prosent til 50 mill i fjerde kvartal.

 

Resultatnedgang i mediehusene i Norge

Polaris har gjort store oppkjøp i det svenske mediemarkedet etter at de handlet Stampen Media. Men på norsk side er det god vekst i abonnementsinntekter, digitale annonseinntekter og distribusjonsinntekter har kompensert for nedgang i papirbaserte annonseinntekter.

Derimot øker også kostnadene og sørger for en nedgang i resultatet, som isolert sett havner på 41 mill, som er ned to mill siden samme tid i fjor.

På den positive siden økte selskapet antallet digitale abonnenter med 33 prosent til over 85.000 i Norge. Samlet sett økte antallet abonnenter med fem prosent til over 211.000.

Det medførte at abonnementsinntektene økte totalt med åtte prosent til 150 mill og de digitale annonseinntektene vokste med sju prosent til 67 mill. Det skyldes i all hovedsak en positiv utvikling i byråsatsinger - og høyt aktivitetsnivå i mediehusene, opplyser Polaris.

 

Polaris blør fortsatt i Sverige

Fjerde kvartal for Stampen.

Driftsinntektene i Sverige faller med fem prosent til 330 mill, der annonsesvikten er på hele 12 prosent.

Derimot så øker brukerinntektene med fire prosent. Også på distribusjonssiden er det utfordringer for Stampen Media med en nedgang på 36 prosent. Selskapet kutter derimot kostnadene med ni prosent.

 

Medier24 kommer tilbake med mer.

Til toppen