Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media utenfor Aker Brygge i Oslo
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media utenfor Aker Brygge i Oslo (Bilde: Erik Waatland)

Polaris Media starter året med inntektsvekst: Konsernets digitale annonseinntekter vokste for fjerde kvartal på rad

- Det er gledelig at bruken av de digitale innholdsproduktene øker stadig, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Første kvartal Polaris Media
Første kvartal Polaris Media. Foto: Skjermdump

I dag leverte Polaris Media sitt første kvartalsresulat for 2018 og det viser inntekts- og resultatvekst.

Hovedårsaken til det er vekst både i abonnementsinntektene, de digitale annonseinntektene og trykkeriinntektene. Konsernet har også fortsatt å ta ned kostnadene.  

Polaris Media leverer et driftsresultat (EBITDA) på 24 millioner, som er vekst på to millioner fra samme periode i fjor.

Mediehusene leverte 23 millioner i resultat, opp fra 17 mill i perioden i fjor - og trykkeriene 11 millioner, som er to millioner ned fra første kvartal i fjor.

  • Se flere tall nederst i saken!

 

Digital vekst i både annonser og abonnement

Konsernets digitale annonseinntekter vokste for fjerde kvartal på rad.

Digitale annonseinntekter økte med 9 prosent til 55, som er fem millioner bedre målt mot samme periode i fjor, mens samlede annonseinntekter ble redusert med 3 prosent til 149 (154) mill., drevet av at papirbaserte annonseinntekter ble redusert med ni prosent.

- Vi fortsetter å lykkes i det digitale annonsemarkedet, hvor vi har etablert gode digitale løsninger og har dyktige medarbeidere som finner gode løsninger for våre annonsekunder. Dette har gitt oss klart styrket konkurransekraft, sier Koch i meldinga.

Mediehusene fortsetter veksten i abonnementsinntektene. Antall abonnement økte med 5 prosent til 193.092 - målt mot 184.414 i samme periode i fjor. Dette er i all hovedsak drevet av at antall digitale abonnement økte med 69 prosent til 48.515, som er opp fra 28.780.

Abonnementsinntektene økte med sju prosent i første kvartal til 135 (126) mill.

 

  • Etter 22 kvartaler på rad med nedgang i inntektene, «snudde det» i fjor høst. Nå leverer Polaris Media omsetningsvekst for tredje kvartal på rad: 

 

Nøkkelpunkter fra Polaris Media

  • Abonnementsinntektene økte med 7% i første kvartal. Antall abonnement økte med 5% i første kvartal 2018 til 193 092, herav 69% vekst i digitale abonnement.
  • Digitale annonseinntekter2 økte med 9% i første kvartal. Samlede annonseinntekter ble redusert med 3%, drevet av at papirbaserte annonseinntekter ble redusert med 9%.
  • Trykkeriinntektene er på samme nivå som fjoråret, hvor vekst i siviltrykkinntektene på 6% kompenserer for 4% nedgang i trykkeriinntekter fra eksterne aviser.
  • Driftskostnadene ble redusert med 2 mill. i første kvartal, i hovedsak drevet av reduserte personalkostnader, mens endret produktmiks bidrar til en økning i vare- og salgskostnadene. Kostnadstiltakene i PM2020 gjennomføres som planlagt, og mer enn kompenserer for underliggende prisvekst og endret produktmiks.
Hovedtall Polaris Media Q1
Hovedtall Polaris Media Q1. Foto: Skjermdump
Til toppen