KONSERNSJEF: Per Axel Koch, Polaris Media ASA.
KONSERNSJEF: Per Axel Koch, Polaris Media ASA.

Polaris tapte 100 millioner på papir. Redder resultatet med pensjonskutt og salg av eiendom.

Svak drift i mediekonsernet, men leverer greit resultat før skatt.

- Resultat for 2014 vil, som tidligere år, fremstå godt sammenlignet med tilsvarende mediehuskonsern, skriver konsernsjef Per Axel Koch i en melding som følger resultatpresentasjonen for Polaris Media ASA.

OPPDATERT - Les mer fra pressekonferanse om 2014-regnskapet her:

2014-resultatet ble offentliggjort onsdag morgen, og de harde fakta for mediekonsernet er som følger:

 • Omsetningen i 2014 endte på 1,659 milliarder kroner, ned 4,9 prosent fra 2013 - 1,745 milliarder kroner. 86 millioner er altså borte fra omsetningen.
 • Det største tapet finner vi som ventet på annonseomsetning papir, hvor omsetningen er redusert med 14,4 prosent, fra 686 millioner i 2013 til 587 millioner i fjor. Altså 99 millioner kroner ned på papir.
 • Løssalgsinntektene stuper videre fra 65 til 57 millioner, mens opplagsinntektene holdes stabilt ned 3 millioner til 435 millioner kroner.
 • De digitale annonseinntektene øker med 17,5 prosent, fra 176 til 207 millioner kroner.
 • Samtidig er konsernets driftskostnader redusert med 2,2 prosent, ned 35 millioner kroner fra 1,562 milliarder i 2013 til 1,527 i 2014.
 • Polaris opererer med forskjellige varianter av driftsresultat. EBITDA før avskrivinger og andre kostnader er på 170 millioner, 10,3 prosent. Det er 27,3 prosent dårligere enn fjorårets EBITDA på 234 millioner, som da var en EBITDA-margin på 13,4 prosent.
 • Etter ordinære avskrivinger og nedskrivinger blir driftsresultatet (EBIT) imidlertid på svake 20 millioner, mot 130 millioner i 2013.

Resultat før skatt på «nederste linja» blir riktignok litt bedre, etter en del ekstraordinære effekter. 

To av dem med en solid positiv regnskapseffekt:

 • Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonordninger, og får en netto positiv resultateffekt på 119 millioner kroner.
 • Salg av eiendom påvirker også resultatet: Nordregata 1-3 AS i Trondheim ble som kjent solgt for 41 millioner kroner, med en regnskapsmessig gevinst på 36 millioner kroner. 

Ekstraordinære avsetninger og nedskrivinger er det imidlertid også:

 • Det koster å nedbemanne: Konsernet har gjort en avsetning på 46 millioner kroner til «nye bemanningsreduserende tiltak».
 • Reduserer verdien av HTG: Polaris Media har gjennomført nedskrivingstester av konsernets eiendeler, og «på bakgrunn av forventet lavere framtidig inntjening og økt avkastningskrav» har Polaris foretatt nedskriving på 60 millioner av goodwill knyttet til Harstad Tidende Gruppen AS.
 • Dermed blir resultat før skatt på 121 millioner kroner. Det er noe bedre enn 2013 på 116 millioner.

Polaris Media ASA regnskap 2014

2014 2013
Driftsinntekter 1 659 000 000 1 745 000 000 -4,93 %
Driftskostnader 1 527 000 000 1 562 000 000 -2,24 %
EBITDA 170 000 000 234 000 000 -27,35 %
Driftsresultat (EBIT) 20 000 000 130 000 000 -84,62 %
Resultat før skatt 121 000 000 116 000 000 4,31 %

Medier24 kommer tilbake med mer senere onsdag!

 • For ordens skyld: Undertegnede journalist og M24-redaktør Gard L. Michalsen har tidligere jobbet i flere aviser i HTG/Polaris, men sluttet sist i VOL og SortlandsAvisa sommer 2013. Michalsen sitter fortsatt med en minoritetsaksjepost på 20 prosent i SortlandsAvisa AS, som stammer fra etableringen av avisa i 2008.
Til toppen