Presse-Norge ber om at IJ får fem millioner kroner også neste år

Presse-Norge ber om at IJ får fem millioner kroner også neste år

Og antyder behov for økt tilskudd framover.

IJ: Staben ved Institutt for journalistikk. (Foto: IJ)
IJ: Staben ved Institutt for journalistikk. (Foto: IJ) Foto: IJ

Institutt for Journalistikk har søkt om fem millioner kroner i statsstøtte for 2016. Presseorganisasjonene har sendt støttebrev til IJ som er vedlagt søknaden.

Det melder Norsk Redaktørforening på nored.no.
- IJ har fått redusert statstøtten de siste årene, og det var foreslått ytterligere halvannen million i reduksjon i statsstøtten for inneværende år. Men Venstre og KrF sikret at støtten ble opprettholdt i budsjettavtalen som ble inngått i november, skriver redaktørforeningen om historikken.

Nå har IJ sendt søknad om statstøtte for 2016 - på totalt fem millioner kroner, samme beløp som instituttet får i støtte i inneværende år.

Nytt i år er at presseorganisasjonene støtter IJs søknad med egne brev - ett fra stifterorganisasjonene NJ, MBL og NR og ett fra Norsk Presseforbund. 

«Til tross for flere omganger med reduksjon i det statlige tilskuddet, har IJ klart å gjennomføre både omstillinger, reduksjoner og fornyinger. Det er imidlertid en overhengende fare for at dersom ikke det statlige tilskuddet stabiliseres og primært økes, så vil det i neste runde medføre betydelige reduksjoner i tilbudet.»

Det skriver NJ, MBL og NR i sitt brev til Medietilsynet, som er adressat for søknaden fra IJ - før den går videre til kulturdepartementet.

Til toppen