NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Presseforbundet reagerer på ny innsynspraksis fra Norsk Filminstitutt

Presseforbundet mener det er lovstridig at Norsk filminstitutt (NFI) har kommet med nye, strengere regler for innsyn, etter at NRK-journalister klaget på at de ikke fikk innsyn.

Oslo (NTB): NFI har sendt ut en melding om «endring av praksis for innsynshåndtering», skriver Dagsavisen.

– Det er høyst uvanlig at en statlig institusjon bare vedtar at de ikke gidder å forholde seg til offentlighetsloven lenger, sier Norsk PresseforbundsNils E. Øy, spesialrådgiver i offentlighetssaker. Han sier instruksen strider mot offentlighetsloven.

Praksisendringen ble sendt etter at NRK hadde klaget på innsynsnekt i søknader til NFI om støtte under Kulturdepartementets nye insentivordning. NFI begrunner endringen med at de ikke har kapasitet til å håndtere den økende mengden innsynsforespørsler.

Løsningen må heller være å legge større krefter inn i søknadsoppbyggingen og rutinene, mener Øy.

NFI kommer med  skriftlig svar på Dagsavisens forespørsel, hvor de skriver at informasjonen om praksisendringer er oppdatert på nettsidene.

– NFI følger offentlighetsloven og er opptatt av åpenhet. Før endringen av praksis har vi foretatt en juridisk vurdering og konferert med andre forvaltningsinstitusjoner, skriver seniorrådgiver Hildegunn Støve i NFI

 

 

Til toppen