Politimannen Eirik Jensen må møte i Oslo tingrett 9. januar 2017, der han står siktet for korrupsjon. (Foto: NTB Scanpix)
Politimannen Eirik Jensen må møte i Oslo tingrett 9. januar 2017, der han står siktet for korrupsjon. (Foto: NTB Scanpix)

Pressen krever å få filme under rettssaken mot politimann Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Men Spesialenheten for politisaker ønsker å lukke dørene under deler av rettssaken.

9. januar starter rettssaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. I Oslo tingrett står Jensen siktet for korrupsjon og Cappelen for å ha bestukket førstnevnte.

På vegne av norske redaksjoner ber nå Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om unntak fra forbudet mot fotografering og filming i rettssaken.

Profesjonelle aktører

I sin søknad til tingretten har de bedt om unntak fra bestemmelsen om forbud mot opptak og overføring, stillbildefotografering, lydopptak for radio, film- og videoopptak for fjernsyn og web-tv.

«Vi tar som utgangspunkt at forbudet ellers kun gjelder for selve rettsforhandlingene mens retten er satt, og at forbudet ikke hindrer opptak før, i pauser, ved domsavsigelse og etterpå. Med henvisning til at denne straffesaken har særlig stor allmenn interesse antar vi at det ikke skal være nødvendig med omfattende argumentasjon for at lovbestemmelsen med tilhørende forskrift gir grunnlag for å imøtekomme søknaden, som utgangspunkt», heter det i søknaden fra presseorganisasjonene.

De argumenterer også med at vitnene i rettssaker først og fremst vil  være profesjonelle aktører.

«Praktisk gjennomføring av saken kan likevel tale for det organiseres pool-ordninger eller andre ordninger for å unngå forstyrrelser og å legge til rette for at alle medier får rimelige og likeartede arbeidsvilkår. Med de erfaringer tingretten og vi har for å samarbeide om slike ordninger, foreslår vi at domstolen inviterer til et møte om nettopp dette, i god tid før saken skal starte», står det videre i søknaden, som du kan lese i sin helhet her.

Ønsker å lukke deler av rettssaken

Dagbladet skriver derimot at Spesialenheten for politisaker ønsker å lukke dørene under deler av Eirik Jensens forklaring.

Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten forteller til Dagbladet at hun ikke ønsker å kommentere hvor store deler av saken de ønsker lukket:

- Utgangspunktet er at retten skal være åpen, men vi kommer til å be om lukkede dører i deler av saken, sier Kleppe til Dagbladet.

Til toppen