Forbrukerinspektørene er klaget inn til PFU. I bildet er programlederne Pia Rivelsrud, Marit Evertsen Grimstad og Christian Strand
Forbrukerinspektørene er klaget inn til PFU. I bildet er programlederne Pia Rivelsrud, Marit Evertsen Grimstad og Christian Strand (Anders Leines/NRK)

PFU:

Produsent av kost­tilskudd klager inn NRK til PFU for dekningen av «blåbær­piller»

Selskapet bak kosttilskuddet Medox mener NRK har brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten. NRK avviser brudd på god presseskikk.

Selskapet Medpalett AS produserer kosttilskuddet Medox, som ble omtalt i en episode av NRKs «Forbrukerinspektørene» i høst. 

I sakspapirene til neste ukes PFU-møte står det at Medpalett AS mener NRK har brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, saklighet og omtanke 
  • 4.14, samtidig imøtegåelse
Faksimile fra NRK-programmet FBI om Medox.
Faksimile fra NRK-programmet FBI om Medox. Foto: Faksimile

 

– Flere sterke beskyldninger 

I sakspapirene står det at selskapet reagerer på at intervjuet med dem er gjort før intervjuene med en rekke av de andre kildene i innslaget: 

«NRK tok første gang kontakt med Medpalett 11. juni (se vedlegg 1). Det eneste tegnet på at journalisten ville ha en kritisk innfallsvinkel var følgende formulering i e-post 20. juni: ‘Til informasjon så har vi nå kommet litt lengre i vårt arbeid og intervjuet både Legemiddelverket og antioksidant spesialist Rune Blomhoff. Begge disse er kritiske til at Medox presenterer forskningsstudier på sine nettsider som gir inntrykk av dokumentert effekt mot sykdom’. Først da Medpalett 4. september fikk oversendt en såkalt ‘påsynsfil’, som gjorde at vi kunne se innslaget, ble vi gjort oppmerksom på flere sterke beskyldninger som ble rettet mot Medox og Medpalett».

Videre skriver Medpalett at de mener beskyldningene 

  • Medpalett utnytter sårbare mennesker
  • Medpalett gir inntrykk av at Medox har en mer positiv effekt enn det er dekning for, også før forskerne har konkludert
  • Medpalett overspiller de positive effektene i reklame for produktet
  • Medox kan være helseskadelig og kreftfremkallende
  • Medox selger håp uten vitenskapelig dokumentasjon

Klager skriver videre: «Sjur Svaboe var som intervjuobjekt ikke kjent med noen av disse sterke beskyldningene, og ville uten problemer kunne ha tilbakevist dem om han var gitt anledning. Det fikk han aldri». 

PFU onsdag 23. januar. Foto: Ole Gunnar Onsøien

 

– Ikke brudd 

I sakspapirene står det at NRK avviser påstandene om brudd på god presseskikk.

«Ifølge NRK setter reportasjen «et kritisk søkelys på produktet og markedsføringsaktiviteten, men framstillingen bygger på etterprøvbare fakta og kilder med kjennskap til produktet og/eller fagområdet», står det i papirene»

Og videre: 

«NRK mener å ha framstilt fakta på «en saklig måte i reportasjen, og de ansvarlige for Medox har fått god anledning til å kommentere faktaopplysninger og imøtegå påstander som framsettes mot dem». NRK er altså uenig i klagers anførsler og avviser at det er begått brudd på god presseskikk». 

De skriver også at grunnen til at det ble avvist å gjøre et nytt intervju, er at de mener alle hovedpåstandene var tema i det første intervjuet. 

Til toppen