Arkivfoto: Bilde fra PFU-møte 18. desember
Arkivfoto: Bilde fra PFU-møte 18. desember (Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal)

Rana Blad felt i PFU for andre gang onsdag

Det er brudd på 3.2 og 4.14 slår PFU fast.

Innklager mener Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde, punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse
og punkt 4.15, om tilsvarsrett.

Innstillingen sier at Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Utvalget på onsdagens PFU-møte er enige om at dette er brudd på 3.2 og 4.14.

–  Det problematiske er at man fremstiller det som at fagmiljøet har vært enige, og etterhvert går ut med et leserinnlegg som sier det motsatte. Det fremstår som at man ikke tør å si sin mening i møtet, men heller går til avisen. Det er helt opplagt at det er en sterk beskyldning som bør imøtegås, sier Nina Fjeldheim.

Ellen Ophaug er enig i uttalelsene til Fjeldheim:

–Jeg synes det er ganske åpenbart at dette oppleves som kraftige beslyldninger for fagmiljøet. Når det da vinkles opp på at man har gjort én ting og sier noe annet, er det åpenbart at det fremstår rammende, sier Ophaug.

– En fellelse her er helt på sin plass, mener Kjell Arne Røvik.

– Det er liten tvil om konklusjonene her. Rana Blad burde tatt den ekstra telefonen, både med tanke på 3.2 og 4.14, sier Stein Bjøntegård.

Artikkelen det er snakk om ble publisert 3. februar 2020. Artikkelen handler om at kreftkirurgiske operasjoner ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen hadde vært midlertidig stanset.

Tittelen var som følger: «Fagmiljøet i Sandnessjøen var selv med på avgjørelsen om å stoppe kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset, for at tallene som skapte bekymring kunne sjekkes ut. Så skrev de leserbrevet som gjorde saken offentlig».

Klager, som er en lege, mener avisen har publisert en uriktig fremstilling av hva fagmiljøet mente i møtet som omtales i artikkelen. I artikkelen får fagmiljøet kritikk.

Klager opplyser at Rana Blad aldri tok kontakt med henne eller noen av de andre navngitte personene i de omtalte fagmiljøet. Men at hun fikk kommentere saken først etter hun kontakten avisen. Innklager skriver følgende:

«Da jeg ble gjort oppmerksom på denne saken tok jeg kontakt med journalisten. Hun mente da at fordi vi tidligere har uttalt oss i saken, så hadde vi ikke automatisk rett på imøtegåelse eller tilsvar».

Klager mener at avisen burde gitt fagmiljøet samtidig imøtegåelse i dette tilfellet.

Rana Blad fastholder å ha dekning for artikkelen og sier angående anføreselen om manglende samtidig imøtegåelse sier avisen at de «kun har referert til det som står i offentlige sakspapirer til styremøtet i Helse Nord. Vi kommer ikke med beskyldninger mot noen».

Til toppen