TV 2.
TV 2. (Foto: Breistein, Emil Weatherhead)

Retten avviser anken til PM-International i saken mot TV 2

Ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett henviser ikke anken til PM-International. Det blir ingen ny behandling av kravet på 70 millioner kroner.

  • Endret

Utvalget finner at TV 2 var beskyttet av ytringsfriheten da programmet Helsekontrollen i 2017 omtalte det tyske helsekostfirmaet PM-International som et pyramideselskap som selger «sukkerpulver» – selv om karakterskikkene isolert er ærekrenkende. Anken ville ikke gitt noe annet resultat enn det Oslo tingrett kom til, konkluderer ankeutvalget i sin beslutning om å nekte anken fremmet.

TV 2 vant på alle punkter i dommen fra Oslo tingrett i april. PM-International fikk avvist sitt krav om erstatning på flere titalls millioner kroner og ble dømt til å dekke TV-kanalens sakskostnader som da var kommet opp i omtrent en halv million kroner.

PM-International krevde 50 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter etter programmet, men har senere oppjustert kravet til 70 millioner.

Også Borgartings ankeutvalg pålegger PM-International å dekke TV 2s sakskostnader.

Til toppen