Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal på resultatpresentasjon i februar 2015.
Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal på resultatpresentasjon i februar 2015. (Bilde: )

Ryssdal solgte Schibsted-aksjer for 6,5 millioner kroner i fjor, mens VG-Torry nettopp cashet inn 2,5 millioner

Men de eier fortsatt aksjer for millioner. Se oversikten her.

Schibsted ASA opplyste mandag om en meldepliktig handel, i forbindelse med konsernets aksjespareprogram for ansatte.

Programmet ble lansert i 2014, og fortsetter i 2015. Til meldingen fulgte også oversikten over hvor mye primærinnsiderne nå eier i selskapet.

  • Se oversikten over primærinnsiderne nederst i saken.

Og selv om konsernsjef Rolv-Erik Ryssdal fortsatt eier drøyt 20.000 aksjer til en verdi på drøyt 9 millioner kroner, er det langt færre aksjer enn for et års tid siden. Ryssdal er nemlig en av flere Schibsted-topper som benyttet fjoråret til å cashe ut store verdier, på den høye kursen selskapet har nytt på børsen.

Medier24 har gått gjennom alle meldepliktige handler i 2014 og 15 for primærinnsiderne - altså de mest sentrale innsiderne i selskapet - noe som tyder på at mange har benyttet sjansen til å gjøre penger av deler av aksjebeholdningen.

De fleste aksjene er ervervet gjennom rimelige opsjoner eller andre programmer, til langt lavere pris enn de nå selges.

CASHET INN: VG-sjef Torry Pedersen solgte Schibsted-aksjer for 2,5 millioner kroner i januar.
CASHET INN: VG-sjef Torry Pedersen solgte Schibsted-aksjer for 2,5 millioner kroner i januar. Bilde:

Blant dem som solgte i fjor, var styreleder Ole Jacob Sunde - som i desember hentet ut en julegave på 10,2 millioner kroner.

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal cashet også ut 6,5 millioner kroner på to handler i fjor.

VG-redaktør Torry Pedersen ventet på sin side til etter nyttår, og solgte 9. januar i år aksjer for 2,4 millioner kroner.

Men alle disse eier fortsatt betydelige verdier i form av aksjer. Konsernsjef Ryssdal sitter på aksjer verdt drøyt ni millioner kroner, etter dagens kurs (se nederst).

Meldepliktige innsidehandler i 2014 og så langt i 2015:

Aksjer solgt Kurs Salgssum
 2015
19-jan Pierre-Francois Marteau 852 487,40 415 265
09-jan Torry Pedersen 5000 480,00 2 400 000
2014
22-des Ole Jacob Sunde 21244 481,66 10 232 385
03-des Lena K. Samuelsson 2000 457,30 914 600
Stein Yndestad 1628 463,89 755 213
25-nov Trond Berger 6780 472,00 3 200 160
Rolv Erik Ryssdal 8000 473,00 3 784 000
Frode Nordseth 2500 466,77 1 166 925
Terje Seljeseth 6200 474,00 2 938 800
24-nov Christian Printzell Halvorsen 2500 469,80 1 174 500
17-feb Rolv Erik Ryssdal 7165 380,00 2 722 700

Innsiderne som har eid aksjer en tid, har vært med på en fantastisk verdistigning. Senest i oktober var Schibsted-aksjen verdt drøyt 300 kroner på børsen. Sommeren 2013 var kursen 250 kroner. Og i 2010 nede på 160 kroner. Se kurven her: 

schibsted

Aksjespareprogrammet som det ble meldt om mandag, har vart siden i fjor, og gjelder for alle ansatte i konsernet.

En del av innsiderne har dog som nevnt vært med som aksjeeiere gjennom flere år og har gjennom lukrative programmer tatt del i den betydelige verdistigningen.

Aksjespareprogrammet baserer seg på at ansatte kan spare et fast beløp årlig, og kjøper aksjer til gjeldende kurs for beløpet.

Men; etter to års eiertid vil selskapet tildele én bonusaksje for hver andre aksje kjøpt gjennom tilbudet.

- Formålet med planen er å motivere og beholde ansatte og samtidig øke interessen rundt selskapets resultater og utvikling gjennom aksjeeierskap, heter det i meldingen fra Schibsted.

Slik ser aksjebeholdningen ut for de mest sentrale innsiderne (primærinnsiderne) i Schibsted ut per nå:

Navn Kjøpt nå Eier totalt Verdi
Rolv Erik Ryssdal 37 20191 9 356 509
Trond Berger 37 12579 5 829 109
Camilla Jarlsby 37 12302 5 700 747
Raoul Grünthal 37 11871 5 501 021
Torry Pedersen 37 7650 3 545 010
Didrik Oskar Munch 37 7517 3 483 378
Lena K. Samuelsson 37 5730 2 655 282
Stein Yndestad 38 4432 2 053 789
Martin Frey 55 3361 1 557 487
Christian P. Halvorsen 37 2863 1 326 714
Frode Nordseth 38 2819 1 306 325
Gianpaolo Santorsola 29 2417 1 120 038
Frode Eilertsen 37 2254 1 044 504
Zoltan Peresztegi 38 1722 797 975
Sondre Gravir 37 1289 597 323
Jo Christian Steigedal 20 973 450 888
Catharina Thorenfeldt 10 927 429 572
Britt Nilsen 37 525 243 285
Karine Mortvedt Mørland 6 308 142 727
Gunnar Kagge 11 302 139 947
Anders Rikter 37 241 111 679
Anders Christian Rønning 13 197 91 290
Eirik Svendsen 36 176 81 558
Jonas Wismer 13 101 46 803
Mari Vonen 22 101 46 803
Morten Lia 5 73 33 828
Annika Hellsten-Fabbri 6 22 10 195

* Verdiberegningen er basert på kurs mandag formiddag, 463,40 kroner. 

Til toppen