FORSVARER REAGERER: Svein Kristian Wikstrøm, tiltaltes forsvarer.
FORSVARER REAGERER: Svein Kristian Wikstrøm, tiltaltes forsvarer. (Foto: Ole-Tommy Pedersen, Finnmarken)

Ságat til PFU etter å ha identifisert voldtektsdømt kommunetopp

Identifiserte der andre anonymiserte.

I januar ble en betrodd  kommunal leder i Øst-Finnmark dømt til tre års fengsel for en såkalt sove-voldtekt av en mannlig kollega. 

I etterkant av dommen publiserte den norskspråklige samiske avisa Ságat en sak med fullt navn og bilde på den tiltalte. Dommen er forøvrig anket til lagmannsretten, og i så måte ikke rettskraftig.

sagat faksimile

Den tiltaltes forsvarer Svein Kristian Wikstrøm reagerte hardt overfor regionavisa Finnmarken, den gang. 

- Det er små samfunn i Nord-Norge, og det gjør slike overtramp ekstra alvorlig. Det er ikke formildende at dette er en liten blekke, med liten spredning, sa forsvarer Wikstrøm i januar.

Les mer om hans uttalelser den gang på iFinnmark.no.

Wikstrøm varslet klage til PFU, og den har nå blitt klar på kort tid: Til møtet tirsdag (24. februar) står saken på sakskartet.

Sakspapirene og behandlingen er ikke tilgjengelig i forkant av møtet, men PFUs fellelse (i anonymisert form) vil selvsagt bli offentliggjort i etterkant av møtet.

Sjefredaktør Geir Wulff i Ságat avviste i januar overfor Finnmarken at de hadde begått noe presseetisk brudd. 

- Det sier seg selv at når det er snakk om mannens stilling, så ser jeg ingen grunn til å anonymisere når han er dømt til over tre års fengsel. Det forbauser meg at andre media ikke har identifisert vedkommende når dommen falt, sier Wulff til Finnmarken.

LES FLERE SAKER i forkant av tirsdagens PFU-møte:

Til toppen