PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under møtet 18. desember.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under møtet 18. desember. (Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal)

Saken var full av faktafeil. Kvensk avis felt i PFU

Ruijan Kaiku får kritikk av PFU for dårlig faktasjekk i sak om Vadsø kvenske språksenter.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandles onsdag en klage på en nyhetsartikkel i Ruijan Kaiku.

Artikkelen omtalte at daglig leder i Vadsø kvenske språksenter AS måtte slutte. Senterets styreleder ble stilt spørsmål om arbeidet med å finne ny daglig leder, og det ble satt et kritisk søkelys på senterets økonomiske disposisjoner, driftsform og tilblivelsesprosess.

Klager er styrelederen i Vadsø kvenske språksenter AS. Han mener at tittelen «Daglig leder måtte slutte» var misvisende, og har klaget magasinet inn for brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 og 4.4.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener avisa har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i VVP, som handler om opplysningskontroll og kildebredde. 

– Ruijan Kaiku har brutt god presseskikk på punkt 3.2, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

«Partene er enige om at artikkelen inneholdt flere faktafeil knyttet til økonomiske
disposisjoner, offentlig finansiering og utredningsprosessen. Etter utvalgets syn var dette feil som var sentrale i omtalen og opplagt rammende for både klager og språksenteret. Det synes klart at redaksjonen ikke gjorde nok for å kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2», skriver utvalget i sin uttalelse. 

 

– Litt strengt

Utvalgsmedlem Liv Ekeberg åpnet debatten med å si at hun mener en fellelse er strengt i hennes øyne. 

– De har rettet opp og beklaget og lagt seg så flate som det går an, sa Ekeberg. 

Stein Bjøntegård fra NRK var ikke enig med Ekeberg, og mener det ikke er mulig å komme unna kritikk. 

– At det er brudd på 3.2 i utgangspunktet, det kan det ikke være noe særlig tvil om. De har ikke gjort noe for å undersøke dette i utgangspunktet og bare slengt ut noen tall. Det er grovt, sa Bjøntegård. 

Øyvind Kvalnes fra allmennheten mener rettingen er tilstrekkelig. 

– Jeg synes det de har gjort med retting i ettertid er eksemplarisk. Men jeg er åpen for argumenter for hvorfor det ikke er tilstrekkelig. 

 

Mener saken er full av feil

I sakspapirene til PFU kommer det også fram at klager, Trygg Jakola, også at artikkelen inneholdt flere faktafeil. Han gir følgende eksempler:

  • Det er ikke betalt 67 000 kr i honorar i 2019 for å sende én søknad til departementet. Daglig leder skrev søknaden uten å motta et øre i honorar.
  • Etableringen av språksenteret er ikke blitt utredet i tre omganger.
  • Det er ikke brukt minst 1,3 millioner kr i offentlige midler på utredning, men 100 000 kr på utredning og utforming av søknad.
  • Det var ikke to utredninger i perioden 2009/2010, men én.
  • Varanger museum mottok 100 000 kr til planlegging av språksenteret i 2009, og i tillegg 100 000 kr til utvikling av senteret og kvensk språk. Klager mener derfor det er galt at «utredningen ble offentlig finansiert med 200 000 kroner».

I sitt tilsvar til utvalget skriver Ruijan Kaiku at de har gjort sitt for å rette opp feilen som ble gjort. 

«Artikkelen ble lagret for ettertiden og dernest endret ikke på refleks, men først etter avklarende samtaler med så vel journalisten som Jakola. Vi droppet publisering på papir, vi publiserte hans omfattende klage i sin helhet på nett og papir, og vi publiserte en beklagelse fra vår side, også den på nett og papir. Forut for PFU-klagen mener jeg således at Ruijan Kaiku gjorde sitt ytterste for å ordne opp som best vi kunne», skriver de i sitt tilsvar til PFU.

Til toppen