Salamatu Winningah mente Avisa Nordland ikke speilet minoriteter godt nok. Nå har avisa lansert to konkrete løsninger for å endre på det.
Salamatu Winningah mente Avisa Nordland ikke speilet minoriteter godt nok. Nå har avisa lansert to konkrete løsninger for å endre på det. (Foto: Tom Melby / Avisa Nordland, gjengitt etter avtale)

Salamatu (31) fikk Avisa Nordland til å ta et kraftig oppgjør med egen dekning av minoriteter - avisa innrømmer svikt

Nå vil sjefredaktøren ha slutt på kritthvite redaksjoner som snakker med kritthvite kilder.

Før sommeren fikk sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland en e-post fra en minoritetskvinne som ønsket å få avisa til å inkludere flere stemmer - ikke bare hvite nordmenn, men også de nesten 10 prosent nye landsmennene som finnes i hans region.

Redaktøren inviterte derfor bodøværingen Salamatu Winningah, opprinnelig fra Ghana, til et møte.

– Hun mente vi ikke var flinke nok til å speile at det bor nær 10 prosent innvandrere i Bodø. For mange er det kanskje overraskende, men vi har over 100 nasjoner representert i byen vår. De er også bodøværinger og en del av lokalsamfunnet vårt, sier Jan-Eirik Hanssen til Medier24.

Mener norsk presse må innse et par ting

Møtet var godt og redaktøren lurte på om det var noe avisa kunne gjøre.

– I første omgang kom vi fram til at vi bør erkjenne at vi (Avisa Nordland) og norsk presse ikke har tatt innover seg at det er rundt 15 prosent innvandrere i landet, men vi slipper bare til to prosent av dem som kilder i spaltene våre.

– Dette er et såpass stort gap at vi må være helt ærlige. Vi har ikke vært flinke nok til å speile disse menneskene og derfor har vi sviktet en del av samfunnsoppdraget vårt. Ofte når vi omtaler for eksempel asylsøkere, er det når stoffområdene er krim eller konflikter rundt religion. Vi må løfte disse menneskene som bidrar til både mangfold og verdiskaping, sier redaktøren.

– Hvorfor tror du det har blitt sånn?

– Det er likt for oss som resten av det norske samfunnet - manglende oppmerksomhet, forståelse og kanskje har vi tatt med oss noen fordommer på veien. Vi kan stå og si at minoritetskildene er vanskelige å få ti tale, men for å si det sånn: Vi pleier å få andre til å snakke, bare vi setter inn støtet.

Hanssen kommer ikke med tomme løfter, men initierer et konkret tiltak som avisa skal forholde seg til fremover.

– Bodø fyller 200 år i år og vi har brukt mye spalteplass på jubileet første halvår. Nå skal vi bruke andre halvdelen av året på å dokumentere og fortelle at Bodø er en spennende by bosatt av mange mennesker. En bodøværing kommer ikke bare fra Tana og Rana, men også fra Ghana.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland (Foto: Avisa Nordland)
Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland (Foto: Avisa Nordland) Foto: Avisa Nordland

Jakter caser fra minoritetsmiljøet

Avisa har allerede begynt å publisere historier om helt vanlige folk et annet opprinnelsesland. Der forteller de hvem de er, hva de tenker, hva de gjør, hvilke skuffelser de opplever og hva de drømmer om.

– Hele målet med denne serien er å synliggjøre det moderne Bodø i alt sitt mangfold og bidra til å bygge ned avstander og fjerne fordommer. Kanskje kan vi åpne noen dører og avmystifisere vedtatte sannheter.

Han vil også at avisas journalister jakter caser fra minoritetsmiljøene, men ikke bare på saker om omhandler minoriteter:

– Vi er altfor dårlige til å snakke med minoriteter og spesielt når det gjelder andre saker. Nå som vi skrev om statsbudsjettet, jaktet vi på en familie og da tenker bokstavlig talt for hvitt.

I tillegg til å stramme om sin egen avis og redaksjon, har han også initiert et prosjekt som skal få minoritetskvinnene i regionen til å la stemmene sine bli hørt. Der skal de bidra til å lære opp kvinner til å skrive leserbrev og kronikker og hvordan de kan ytre seg i offentligheten. Kronikkansvarlig Stein Sneve skal ha kursene og gi råd og tips på veien, avslører redaktøren.

– Dette er vårt bidrag til å stimulere nye stemmer til å ta plass i det offentlige ordskiftet. Vi tilbyr selvsagt også spalteplass, sier han.

Takker Avisa Nordland

Kvinnen som startet det hele med en e-post, Salamatu Winnangah, var ikke tilgjengelig for en prat tirsdag, men skriver følgende på Facebook etter at Jan-Eirik Hanssen skrev en kommentar om saken.

Jeg vil takke AN med sjefsredaktøren Jan Eirik Hanssen i spissen for at de tar selvkritikk og at de selv ser nytten, samt anerkjenner samfunnsansvaret de har i forhold til å styrke mangfoldet i deres media dekning. Jeg håper reportasjeserien som AN har satt i gang vil bidra til å utfordre noen holdninger der ute, bygge ned barrierer mellom Bodøs befolkning og bidra til å styrke oss som samfunn. Jeg takker for alle gode tilbakemeldinger jeg har mottatt av venner, familie, kollegaer ikke minst fra kvinnenettverket Noor på reportasjen med meg. Gleder meg til å lese i «Enderlig helg» neste lørdag.

Salamatu Winnangah på Facebook.

Til toppen