FORSVARER REAGERER: Svein Kristian Wikstrøm, tiltaltes forsvarer.
FORSVARER REAGERER: Svein Kristian Wikstrøm, tiltaltes forsvarer. (Foto: Ole-Tommy Pedersen, Finnmarken)

Samisk lokalavis identifiserte kommunetopp som var dømt for voldtekt av mannlig kollega

- Forbauser meg at ikke andre har gjort det, sier Ságat-redaktøren.

Denne uka ble en betrodd  kommunal leder i Øst-Finnmark dømt til tre års fengsel for en såkalt sove-voldtekt av en mannlig kollega. 

Hendelsen fant sted på et nachspiel etter en fest som hadde tilknytning til arbeidsplassen, og bestod ifølge dommen fra Øst-Finnmark tingrett av at den tiltalte mannen utførte oralsex på kollegaen mens sistnevnte sov.

Saken er naturlig nok behørig omtalt i flere nordnorske medier, men de fleste har valgt å anonymisere den tiltalte kommunale lederen som en «kommunetopp i Øst-Finnmark».

Advokat reagerer

sagat faksimile

Identifiseringen er i dag omtalt på Finnmarken.no, hvor tiltaltes advokat reagerer sterkt.

– Dette er noe vi kommer til å ta opp. Både via Pressens faglige utvalg, og vi må vurdere om vi skal saksøke avisa gjennom rettsvesenet, sier advokat Svein Kristian Wikstrøm.

Overfor Finnmarken peker blant annet på at klienten har tre barn.

– Det er små samfunn i Nord-Norge, og det gjør slike overtramp ekstra alvorlig. Det er ikke formildende at dette er «en liten blekke», med liten spredning, understreker advokat Wikstrøm.

Forsvarer publiseringen

geir wulff
Ságat-redaktør Geir Wulff.

- Det sier seg selv at når det er snakk om mannens stilling, så ser jeg ingen grunn til å anonymisere når han er dømt til over tre års fengsel. Det forbauser meg at andre media ikke har identifisert vedkommende når dommen falt, sier Wulff til Finnmarken.

Han mener det er viktig også med bruk av navn og bilde. Ságat-redaktøren beskylder i intervjuet andre medier for å svikte sitt informasjonsansvar ved å anonymisere.

Wulff mener det ikke er avgjørende at kommunetoppen har barn, som ifølge redaktøren nå er myndige.

- Jo, men det er vel noe mannen selv helst burde tenke på. Jeg vet ikke om det står i Vær varsom-plakaten at man ikke kan skrive navnet på folk med barn. Jeg kan ikke se at barna hans er part i saken, sier Wulff. 

Til toppen