Sandefjords Blad felt for faktafeil i saker om HR-sjef i kommunen
(Foto: Ole Alexander Saue)

Sandefjords Blad felt for faktafeil i saker om HR-sjef i kommunen

– Da er konklusjonen at Sandefjords Blad har brutt god presseskikk på 3.2 i Vær Varsom-plakaten, sa Alf Bjarne Johnsen da de konkluderte.

Klagen gjelder flere artikler i Sandefjords Blad (SB) om HR-sjefen i Sandefjord kommune. Avisen skrev at HR-sjefen ble fratatt arbeidsrett og måtte gå på dagen da han jobbet i Helfo, hvor han mener at avisa har framstilt arbeidsforholdet hans der - og hvordan det ble avsluttet på - uriktig. 

Sekretariatet mente at avisen burde felles på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, ettersom de har skrevet at han var «fratatt arbeidsretten», noe som ikke nødvendigvis er korrekt. Det var utvalget enig i, etter en kort diskusjon. 

– Da er konklusjonen at Sandefjords Blad har brutt god presseskikk på 3.2 i Vær Varsom-plakaten, sa Alf Bjarne Johnsen da de konkluderte. 

Om det skriver PFU i sin uttalelse: «Utvalget påpeker at det skal være et visst rom
for forenkling og spissformuleringer i journalistikk, spesielt på meningsplass. Likevel reagerer PFU på hvordan SB fremstilte klagers oppsigelsessak i Helfo. Det var ikke dekning for å skrive at klager ble «fratatt arbeidsretten» og at han dermed var tvunget til «å gå på dagen». Ofte trenger ikke begreper å leses i rettslig forstand, og utvalget understreker at mediene ikke er bundet av den rettslige definisjonen av ord og uttrykk. I dette tilfellet påpekte imidlertid avisen selv – både på nyhets- og meningsplass – hvor mye som skal til ifølge loven for å bli «fratatt arbeidsretten». PFU mener avisen fremstilte det som at klager ble fratatt arbeidsretten nettopp i rettslig forstand». 

Sandefjords Blad har avvist at god presseskikk er brutt i sitt tilsvar til PFU.

Til toppen