Raoul Grünthal, Schibsted Media
Raoul Grünthal, Schibsted Media

Schibsted Media svekker resultatet med nesten 50 millioner. Faller på papir og øker digitalt

Schibsted Media endte i tredje kvartal på 297 millioner kroner i resultat, som er en solid nedgang. De norske mediehusene gjør det sterkt, men i Sverige faller de tungt.

I dag la Schibsted frem resultatet for tredje kvartal og det viser at mediekonsernet endte på 297 millioner kroner i resultat. Mål mot samme periode i fjor, er det en nedgang på 13,7 prosent.

Schibsted Media

Fra og med 2018 har Schibsted Media, som er Schibsteds mediedivisjon, rapportert sine kvartalstall samlet. Schibsted Media består av Schibsteds publishing-virksomhet og Schibsted Growth, som investerer i og utvikler nye digitale virksomheter.

I publishing fortsetter print å falle, mens den digitale veksten fortsetter, både for annonse og abonnement. 

I de redaksjonelle merkevarene gjør VG det godt med et resultat på 94 millioner kroner, som er en forbedring på åtte prosent. Totalt endte inntektene på 443 millioner kroner og stammer i all hovedsak fra vekst i digitale annonseinntekter og abonnement til VG+.

Schibsted Publishing, der mediene er underlagt, opplevde i alt en resultatnedgang på 14,8 prosent, og endte med et resultat på 186 millioner, som er en nedgang fra 218 i fjor.

Inntektene endte på 1.953 millioner, som er 1,3 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

– At vi har lavere inntekter i publishing er ingen overraskelse, og årsaken er godt kjent for oss alle: print. Selv om volumutviklingen på print er noe bedre enn ventet, fortsetter kurven å peke nedover. Og det vil den fortsette å gjøre i flere år fremover, sier administrerende direktør i Schibsted Media, Raoul Grünthal.

Schibsted Q3
Schibsted Q3.

 

Abonnementsavisene i Schibsted gjør det derimot godt og økte resultatet totalt sett med 21 prosent, fra 62 millioner i fjor til 75 millioner i år.

– Det digitale markedet vokser sterkt, en vekst som i stor grad er drevet av data og analyse, i kombinasjon med svært dyktige ansatte. Vi har passert 700.000 digitale abonnenter, og til nå har veksten vært drevet av volum, men det er naturlig at denne veksten avtar noe etter hvert. Fremover vil vi fokusere mer på å skape verdi for hver enkelt bruker. Vi tror at våre merkevarer har et uforløst potensial når det gjelder å skape og sette sammen enda mer skreddersydde abonnementsløsninger, sier Raoul Grünthal. 

 

Resultatnedgang i Growth

Schibsted Growth, som utgjør en del av mediedivisjonen, opplever en resultatnedgang på 9 prosent, og endte med et resultat på 112 millioner kroner, som er en nedgang fra 122 millioner året før.

Inntektene vokste med tre prosent, fra 439 millioner til 453 millioner. 

– Growth sin resultatvekst er noe lavere enn ventet, men om vi bryter ned tallene er det til dels naturlige forklaringer til nedgangen, sier administrerende direktør i Schibsted Media, Raoul Grünthal.

– I løpet av Q3 flyttet Let’s Deal over til ny plattform, og dette har påvirket farten deres. For Lendos del har vi hatt en formidabel vekst i Lendo i Norge og Sverige de siste årene, og det er naturlig at veksttakten innen personal finance-markedet svinger litt. Men generelt er potensialet innen dette området fortsatt høyt, sier han. 

Til toppen