Schibsted: Pengene renner ut av regionavisene, men opplaget øker

Schibsted: Pengene renner ut av regionavisene, men opplaget øker

VG og rubrikk er fortsatt pengemaskiner. Store investeringer kostet.

Shibsted Media Group legger fram sine 2014-resultater i dag fredag 13. februar. Men det er ingen stor ulykke for konsernet:

Konsernet omsatte for 14,975 milliarder kroner i fjor, med et brutto driftsresultat EBITDA på 1,941 milliarder kroner - en margin på 13 prosent. Det er faktisk noe bedre enn 2013, på 1,77 milliarder kroner.

  • Se regnskapstabell nederst i saken!

Etter avskrivinger, nedskrivinger, investeringer og «resultat fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper», blir imidlertid driftresultat (EBIT) på «bare» 510 milloner kroner, mot 1,675 milliarder kroner i 2014. Og resultat før skatt på bare 382 millioner kroner, mot 1,49 milliarder i 2013.

Svekkelsen av resultatet og særlig bunnlinja i 4. kvartal henger sammen med en del ekstraordinære kostnader og investeringer, blant annet omfattende «joint ventures» på rubrikk flere steder i verden.

- De innebærer at vi vil redusere investeringskostnadene betydelig i 2015. Det frigjør også ressurser som vi vil bruke til å styrke utviklingen av våre heleide etablerte virksomheter og virksomheter i en tidlig fase, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i presentasjonen.

Den underliggende drifta og økonomien i konsernet er fortsatt god, mener Schibsted - og foreslår et utbytte på 3,50 kroner per aksje. Det er på samme nivå som foregående år.

Rubrikk fortsatt pengemaksin

Rubrikkvirksomheten er fortsatt en pengemaskin, selv om resultatene i Norge er noe svakere enn før. Det skyldes både konkurranse, gratisannonsering og markedssituasjonen her til lands.

Men «Online Rubrikk» leverer fortsatt en EBITDA-margin på 30 prosent for 2014, på 1,4 milliarder kroner av en omsetning på 4,7 milliarder. Før «organiske investeringer» er EBITDA-en på 41 prosent.

Det er solid, men fortsatt ikke i nærheten av toppårene med marginer på opp mot 50 prosent for Finn i Norge. 

Rubrikkinntektene er gode fra det øvrige skandinaviske markedet, men ikke minst også fra Frankrike og flere andre markeder.

Og Schibsted melder om optimisme for framtida, etter å ha inngått joint venture-avtaler med konkurrenten Naspers for rubrikkvirksomhet i land som Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh.

VG leverer godt

VG er også en pengemaskin for Schibsted, og befester sin posisjon som den avisen som best har klart seg i den digitale omstillingen.

Omsetningen i mediehuset øker sågar fra 1,95 milliarder i 2013, til 2,009 milliarder i 2013. VG leverer en EBITDA på 328 millioner kroner, 16 prosent.

Og veksten kommer digitalt: De digitale inntektene øker med 21 prosent fra et allerede høyt nivå.

Opplagsinntektene økte også med 1 prosent, takket være prisøkninger. Opplagstallet svikter imidlertid fortsatt, og går ned 16 prosent i fjor. Det betyr i så fall at VGs opplag er redusert fra 164.430 til godt under 140.000 aviser om dagen.

VG pluss vokser imidlertid fortsatt, med 38 prosent i 2014, til 50.000 abonnenter. Det digtiale produktet er dermed snart en av landet største aviser.

Regionavisene svikter

Schibsted Norges abonnementsaviser leverer som ventet langt svakere tall: De totale driftsinntekter er ned seks prosent og over 200 millioner kroner, fra 3,57 milliarder kroner til 3,38 milliarder. Annonseinntekter på papir raste i fjor med 18 prosent, mens den digitale veksten var på 17 prosent.

Imidlertid er det noen gode nyheter i resultatene: Schibsted melder om at opplagstallet på ukedager økte med 2 prosent som helhet sammenlignet med 2013.

- Volumøkningen kom som følge av god utvikling for nettabonnenter og kombinerte abonnenter, skriver Schibsted.

Spesielt skryter Schibsted av at volumet i Aftenposten økte med 4 prosent på ukedager i 2014, og en økning av opplagsinntekter på 7 prosent.

Rene opplagstall presenterer imidlertid ikke, så vi må vente noen uker til de offisielle presentasjonene.

Men som nevnt hjelper ikke økte opplagsinntekter når annonsepengene renner ut: EBITDA for de fire norske regionavisene var på bare 253 millioner kroner, ned over 100 millioner fra 2013 (365 millioner). EBITDA-marginen synker fra 10 til 7 prosent.

De andre mediehusene og virksomhetsområdene leverer i varierende grad: Som i Norge leverer løssalgsavisen Aftonbladet solid i Sverige, mens abonnementsavisen Svenska Dagbladet fortsatt sliter med å levere økonomi. Sistnevnte leverte imidlertid bedre i 2014 enn 2013.

Regnskap 2014 Schibsted Media Group ASA

2014 2013
Driftsinntekter 14 975 000 000 14 870 000 000 0,71 %
Brutto driftsresultat 1 941 000 000 1 777 000 000 9,23 %
Driftsresultat 510 000 000 1 675 000 000 -69,55 %
Resultat før skatt 382 000 000 1 490 000 000 -74,36 %
  • SAKEN BLIR OPPDATERT. Medier24 kommer tilbake med mer om Schibsteds resultater fredag!
Til toppen