LEDER PROGRAMMET: Prosjektleder Kristine Harham og lederutviklingssjef Sissel Sundby.
LEDER PROGRAMMET: Prosjektleder Kristine Harham og lederutviklingssjef Sissel Sundby. (Foto: Gard L. Michalsen)

Schibsted sender 300 ledere på skole for verdensklasse. Med dataspill, apper og Berkeley-professor 

Skal konsernet levere teknologi og mediehus «i verdensklasse», må også lederne se mot verden. Nå får 300 av dem et 12 måneders program til hjelp på veien dit.

- Schibsteds strategi og mål er å bli et globalt teknologidrevet konsern. For å oppnå det, har vi innført en global matrise. Og det fordrer også ny kompetanse og nye prinsipper for ledelse, sier Sissel Sundby.

Hun er Head of Leadership Development and Executive Recruitment i Schibsted ASA. Altså direktør for lederutvikling, i et konsern med nær 7000 ansatte.

Men langt fra alle i Norge. Schibsted står bak rubrikkgiganter og teknologiselskap i en rekke land. Og norsk er på langt nær det viktigste språket.

Nye prinsipper og matriser

Når Medier24 møter Sundby i Apotekergaten 10 for å snakke om konsernets nye lederprogram S-PACE, er bakteppet kjent:

Konsernet kunngjorde tidligere i år en helt ny matrisestruktur for organisasjonen som dreier seg rundt fire geografiske områder - og sterkere konsernfunksjoner for mer samhandling på tvers.

Den nye strukturen og matrisene handler om at man ikke nødvendigvis skal finne på det samme i Finland og Frankrike, men utnytte det man finner ut av, alle steder.

- Dette fordrer også nye kompetanser hos ledere, og måter å lede på. Det handler kanskje ikke om store endringer, men om å styrke andre områder. For å få til et reelt globalt samarbeid, sier Sundby. 

Fra første pulje på Schibsteds nye lederutviklingsprogram.
Fra første pulje på Schibsteds nye lederutviklingsprogram.

12 måneders lederprogram

Det er altså det overordnede målet når Schibsted har igangsatt det som trolig er norsk mediebransjes største, mest omfattende (og dyreste) lederprogram.

I puljer på 30 skal lederne gjennom et ettårig program , med to fysiske samlinger og kontinuerlig oppfølging underveis.

Første modul for første gruppe ble holdt i Oslo i slutten av mai, med Morten T. Hansen som kursleder. Han er professor i ledelse ved University of California, Berkely - og ved INSEAD i Frankrike. Andre pulje startet nå helt på tampen av juni måned. 

MORTEN HANSEN, professor ved både Berkeley og INSEAD.
MORTEN HANSEN, professor ved både Berkeley og INSEAD. Bilde: Terry Husebye

Sundby understreker det unike i programmet i at det er bygget unikt for Schibsted. Slik beskriver Hansen det selv, i en kommentar:

- Schibsted-programmet er unikt på den måten at det er skreddersydd for å utvikle selskapets ledere i tråd med de nye ledelsesprinsippene, som er basert på Schibsteds strategi og matriseorganisasjon.

- Programmet trekker opp linjene for en tolv måneder lang lederutvikling for deltakerne, med en blanding av programmoduler, veiledning og bruk av en mobilapp for daglig input, sier Morten T. Hansen.

ROLV ERIK RYSSDAL, konsernsjef i Schibsted ASA.
ROLV ERIK RYSSDAL, konsernsjef i Schibsted ASA. Bilde:

300 ledere gjennom et 12 måneders program med Berkely-professorer og annen solid kompetanse er som en kan spå neppe gratis.

Akkurat prisen vil ikke Sundby kommentere, men helt fra øverste nivå understrekes det: For å oppnå konsernets mål, må både ansatte og ledere rustes for det. Det er ikke bare å trykke på en knapp.

Slik kommenterer Rolv-Erik Ryssdal programmet:

- De rette folkene med riktig kompetanse og innstilling er nøkkelen til vår fremtidige suksess. Vi ønsker å gi lederne våre kunnskap om hvordan de skal være effektive i en matriseorganisasjon. Dette er viktig i kampen mot tøff, global konkurranse.

Ledelse i mange retninger

Men hva vil det egentlig si? Og hva innebærer det at Schibsted har organisert seg i en ny matriseorganisasjon?

Sundby beskriver det slik:

- Det handler blant annet om at du leder i mange retninger - både i uformelle og formelle strukturer. Du må utøve ledelse også i miljøer hvor du ikke har formell makt, sier hun.

- Enkelt forklart betyr det også at du har flere sjefer: Du kan ha en sjef «i linja», men så har du kanskje minst en annen i en «stiplet linje» som du forholder deg til, fortsetter Sundby.

- Slik skal vi komme bort fra den gamle «båstankegangen», vi skal ikke jobbe alene i hver vår silo - men utvikle prosjekter på tvers, sier HR-direktøren.

I konsernets strategier peker også fire verdier seg ut: People-driven, agile, collaborative og entreprenureal.

Altså - man drives av folk, det skal gå fort, man skal jobbe sammen - og tenke nytt.

Så er dog ingenting av dette i seg selv helt nytt, understreker Sundby:

- Schibsted er et konsern og en kultur som er bygget på entreprenørskap - fra Christian Schibsted til mediehusene og alt som er skapt ut av FINN.

Fra foredrag til dataspill om ledelse

Mellom samlingene kommuniserer deltakerne og kursledere med nye apper. På samlingene er det konkrete eksempler og faglig oppdatering for å ruste seg for en stadig raskere global konkurranse. Og den praktiske kursingen skjer ikke bare gjennom foredrag fra én talerstol og ned til 30 deltakere som lytter passivt:

- Vi bruker ulike pedagogiske teknikker, også en såkalt «change simulator». Lederne får prøvd ut endringsprosesser som i et dataspill, vi benytter gamification for å lære, sier Sundby. 

SISSEL SUNDBY, Head of Leadership Development and Executive Recruitment i Schibsted.
SISSEL SUNDBY, Head of Leadership Development and Executive Recruitment i Schibsted. Bilde:

Det er neppe bare dataspillets skyld, men responsen fra de første lederne som har begynt på programmet har vært god.

- Også for lederne som i en travel hverdag har nok av møter, reiser og konferanser? Det må vel være vanskelig å få dem til å komme på nok et kurs?

- Nei, jeg opplever ikke det. Det har vært superattraktivt: Enkelte har spurt om når de kan sende hele sin ledergruppe på kurs. Andre spør når de selv kan få bli med. Et viktig poeng her er også at det er «bare» to fysiske samlinger, sier Sissel Sundby.

Hun legger også vekt på at lederkurset skiller seg fra en del andre ledersamlinger og konferanser. Her skal man ikke møte de samme kollegene som alltid ellers. Det er ikke norske redaktører i en bolk og teknologidirektører fra Spania og Frankrike i en annen.

- Vi setter sammen grupper hvor målet også er å skape gode nettverk, med grupper som er heterogene og diversity som et viktig stikkord. Målet er også å styrke forskjellene.

- Et program på dette skal kanskje også føre til flere kvinnelige ledere?

- Ja - vi har definitivt fokus på flere kvinnelige ledere. Her også!

Til toppen