Raoul Grünthal, Schibsted Media
Raoul Grünthal, Schibsted Media

- Taper mindre enn ventet, sier Raoul Grünthal: Schibsted øker omsetningen, men resultatet faller

Mediebransjen utfordres av de globale plattformene, fastslår selskapet.

  • Endret

– Schibsteds positive utvikling fortsatte i andre kvartal, med tidenes beste ebitda-resultat. På samme tid reduserte vi våre kapitalinvesteringer og økte kontantstrømmen, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Fakta om resultatet

Nøkkeltall fra Schibsteds resultat for andre kvartal 2018. Tall for samme periode i 2017 i parentes.

* Driftsinntekter: 4.602 millioner kroner (4.327 millioner kroner)

* Driftsresultat: 623 millioner kroner (1.805 millioner kroner)

* Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA): 895 millioner kroner (694 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 593 millioner kroner (1.735 millioner kroner)

Ser man på de store tallene, økte driftsinntektene med 275 millioner kroner til drøyt 4,6 milliarder kroner i andre kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Samtidig falt driftsresultatet fra 1,8 milliarder kroner til 623 millioner kroner.

Resultat før skatt landet på 593 millioner, ned fra drøyt 1,7 milliarder i fjor. Årsaken til den betydelige nedgangen er engangseffekter i fjor.

Selskapets resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger – ebitda-resultatet – økte på sin side med 29 prosent til 895 millioner kroner.

Veksten innen Marketplaces var på 16 prosent, og ebitda-marginen – lønnsomheten – i dette segmentet ligger nå på 35 prosent, en oppgang med 5 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. I både Frankrike, Spania, Norge og Brasil har utviklingen vært sterk i andre kvartal.

 

Tapte inntekter på print

Samtidig fastslår administrerende direktør Raoul Grünthal i Schibsted Media at det er tøffe tider i mediebransjen, men at selskapet likevel leverer.

– Mange mediekonsern i Europa kjemper for sin uavhengighet og overlevelse. I utfordrende tider evner vi å vokse, levere sterke resultat og være en tydelig utfordrer til de globale plattformene – som akkurat nå utfordrer mediebransjen, sier administrerende direktør Raoul Grünthal i Schibsted Media.

Grünthal fastslår at inntektene i selskapets mediedivisjon øker, basert på stigende inntekter i Growth – en portefølje av nettbaserte «vekstselskaper» som Lendo, Prisjakt, Servicefinder, Mitt Anbud og Let's Deal – og stabile inntekter i divisjonen Publishing som omfatter nyhetsselskaper i Norge og Sverige. Samtidig reduseres det såkalte ebitda-resultatet i Schibsted Media med 5 prosent til 285 millioner kroner.

Mens Growth-selskapene hadde en samlet inntektsvekst på 12 prosent til 455 millioner kroner, lå Publishing på det jevne med i underkant av 2,1 milliarder i inntekter.

– Vi øker våre digitale inntekter, men det er ikke nok til både å dekke tapte inntekter på print og investeringer knyttet til digital produkt- og teknologiutvikling innen publishing og distribusjon. Slike investeringer er vi avhengige av for å ha en bærekraftig business, og slik vil det fortsette i mange år framover. Det påvirker naturlig nok resultatet. Selv om printinntektene er nedadgående, taper vi likevel mindre enn ventet, sier Grünthal.

 

Digital vekst i VG

Ser man for eksempel på VG, så økte omsetningen med 5 prosent til 459 millioner kroner.

Inntektene fra digitale abonnementer økte med hele 18 prosent til 255 millioner kroner, mens inntektene fra print falt med 9 prosent i perioden til 204 millioner.

Totalt hadde VG Pluss 154.000 abonnementer ved utgangen av andre kvartal. Den digitale veksten skyldes først og fremst sterkt annonsesalg og kraftig trafikkvekst under fotball-VM.

Svenske Aftonbladet hadde et svakere resultat i andre kvartal, der en tilbakegang på 15 prosent på print ikke ble veid opp av den marginale økningen på 1 prosent i digitale inntekter.

Til toppen