Trine Skei Grande har lagt fram sitt første kultur- og mediebudsjett - og mottakelsen har vært noe blandet.
Trine Skei Grande har lagt fram sitt første kultur- og mediebudsjett - og mottakelsen har vært noe blandet. (Ole Gunnar Onsøien)

Presse­støtten økes ikke: – Et reelt kutt, sier presse­organisasjonene

Holder støtten på samme nivå. Regjeringen øker tilskuddet til innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier.

  • Saken oppdateres og Medier24 kommer tilbake med mer 

Pressestøtten i årets statsbudsjett økes ikke. I fjor varslet departementet at pressestøtten ble redusert med 25,7 millioner kroner - og et nettokutt i pressestøtten på over 18 millioner. 

I forslaget til årets budsjett foreslår regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande at pressestøtten står på stedet hvil fra 2018 til 2019, noe som i realiteten betyr et kutt i det tradisjonelle produksjonstilskuddet.

Totalt foreslås det 313 millioner kroner i produksjonstilskudd til mediene - samme sum som i 2018. 

Presseorganisasjonene er skuffet over at man ikke har valgt å indeksjustere pressestøtten.

– Det betyr i praksis kutt, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til Medier24. 

De er samtidig klare på at dette øker deres forventninger til den varslede mediemeldingen som er ventet rundt jul. 

 

Innovasjonsordning økes

Samtidig som man i fjor kuttet i den generelle pressestøtten, innførte man en ny innovasjonsordning, som skulle være søknadsbasert og rettet mot redaksjonell innholdsrettet innovasjon. 

Den var på 7 millioner kroner i budsjettet som ble lagt frem i fjor. Nå foreslår regjeringen at ordningen øker med tre millioner, fra sju millioner til ti millioner kroner. 

– Ordningen er særlig rettet mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. Erfaringene fra den første søknadsrunden viser at det er et stort behov i maredet for tilskudd til innovasjons- og utviklingsprosjektet. Små, lokale medier er en berebjelke for mediemangfoldet, og er særs viktige for lokalsamfunn rundt om i hele landet. Samtidig har de få ressurser til å gjennomføre slike prosjekter på egen hånd, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding. 

 

– Ingen nye grep

Også mediepolitikerene er skuffet over forslaget til budsjett, og peker særlig på at man ikke øker produksjonsstøtten.

– I en tid med økt press mot den frie pressen hadde jeg forventet et krafttak for ytringsfriheten, i stedet har fått kutt og ingen nye grep, sier SVs mediepolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård til Medier24

Mediepolitisk talsperson i Høyre, Tage Pettersen, sier at man må komme tilbake med nye grep når man skal behandle stortingsmeldingen om medier. 

– Mediestøtten videreføres på samme nivå og det legges på 3 nye millioner i innovasjonsstøtten. NRK får på sin side en mindre økning i lisensen enn de søkte om. Så får vi komme tilbake til eventuelle strukturendringer og justering av nivåer når vi skal jobbe med mediemeldingen, sier han til Medier24

Til toppen