Raoul Grünthal, her i Schibsted Sveriges hovedkontor i Stockholm. Bildet er tatt i desember 2017.
Raoul Grünthal, her i Schibsted Sveriges hovedkontor i Stockholm. Bildet er tatt i desember 2017. (Foto: Erik Waatland)

Schibsted Media barberer ledergruppa - går fra 14 til seks direktører. Og tre av dem er kvinner

Åtte måneder etter at den nye mediedivisjonen var på etterplass, setter toppsjef Raoul Grünthal igjen ny ledergruppe. Den blir helt uten operative redaktører - men med 50 prosent kvinner.

I fjor høst omrokerte Schibsted på hele konsernet ved å dele det inn i en mediedivisjon og en rubrikkdivisjon. Svenske Raoul Grünthal fikk ansvaret som toppsjef i førstnevnte, og satte da en ledergruppe med 14 direktører - hvorav tre av dem var kvinner. 

Det møtte skarp kritikk utover høsten, og i år kom løftet om at alle ledernivåer i konsernet skulle ha minst 40 prosent av hvert kjønn

Svaret på «hvordan» det skulle skje har så langt ikke vært gitt, før nå rett før sommeren: 

Nå er det klart at Grünthal løser problemet ved at han i praksis oppløser den åtte måneder unge ledergruppa - og setter en helt ny gruppe med seg selv og fem andre direktører. Den består også av tre kvinner, som dermed betyr en kvinneandel på 50 prosent. 

Dette har mandag blitt kunngjort internt i konsernet. 

 

Topptung gruppe uten operative ledere

Mens den forrige ledergruppa i divisjonen bestod av en rekke operative og aktive redaktører og annonsedirektører, er disse i praksis ute av den nye gruppa. Her er det plass til fem overordnede direktører som har ansvar for hvert sitt område. 

Slik ser den nye toppledergruppa i Schibsted Media ut.

Alle satt også i den opprinnelige ledergruppa, med unntak av Tina Stiegler - som har fått ansvar for Next Media. Hun har de siste årene blant annet ledet flere omorganiseringer i Schibsted. 

Torry Pedersen fortsetter i rollen som publistisk direktør, mens Siv Juvik Tveitnes fortsatt skal ha en «COO»-rolle for mediedivisjonen.

Hele ledergruppa, som også får 50/50 balanse hva angår nordmenn og svensker, ser altså slik ut: 

  • Raoul Grünthal, CEO
  • Torry Pedersen, Publishing Editorial
  • Siv Juvik Tveitnes, Publishing Operations
  • Tina StieglerNext Media
  • Jörgen Kondradsson, Finance
  • My Goland, Legal, Compliance & Gov ernance

Da Schibsted Sverige og Norge ble slått sammen i fjor høst, var det ikke plass til Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen. Når gruppa nå krympes, forsvinner også VG-sjef Gard Steiro ut. Dermed er det ingen aktive redaktører igjen i gruppa.

Annonsedirektør Per Håkon Fasting og lesermarkedsdirektør Tor Jacobsen er også ute av den nye toppledergruppa.

 

Organiserer divisjonen i tre linjer

På spørsmål om kommentar fra direktør Raoul Grünthal, har Schibsted videresendt den interne informasjonen som i dag er sendt ut til divisjonens flere tusen ansatte i Norge og Sverige. 

Der heter det at divisjonen nå organiseres i tre hovedområder, som ligger til grunn for sammensetningen av den nye ledergruppa:

Publishing Editorial, som omfatter all redaksjonell virksomhet. Publishing Operations, som samler produkt, teknologi, annonsevirksomheten og forbrukermarked. Og Next Media, som omfatter blant annet Schibsted Vekst, utviklingsaveling og kommersialisering av plattformer. 

Grünthal begrunner valget slik internt: 

- Dagens ledergruppe har fungert bra i kjølvannet av at vi ble en egen divisjon. Men for å ta enda raskere beslutninge, etablerer vi derfor en mindre gruppe på seks personer - som skal møtes hver uke. 

Ledergruppen som ble satt ned i fjor blir nå en «utvidet ledergruppe», som vil møtes månedlig. 

Til toppen