Redaktør i Firdaposten, Svend-Arne Vee (t.v.), og redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, ser det som et stort problem at flere av deres journalistar må jobbe for Sivilforsvaret når det skjer kriser og ukontrollerte hendelser.
Redaktør i Firdaposten, Svend-Arne Vee (t.v.), og redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, ser det som et stort problem at flere av deres journalistar må jobbe for Sivilforsvaret når det skjer kriser og ukontrollerte hendelser. (Foto: David E. Antonsen)

Sivilforsvaret jakter på journalister. Nå vil redaktørene jobbe for fritaksordning

Frykter for kapasiteten - og troverdigeten.

I disse tider blir flere landet rundt kalt ut på øvelse med Sivilsforsvaret. Også journalister.

Og det er ikke bare enkelt for lokalaviser, forteller de to redaktørene Svend Arne Vee og Erling Wåge, fra henholdsvis Firdaposten og Fjordenes Tidende.

Særlig når tre av sju journalister i førstnevnte avis, og to av fem i den andre, blir beordret ut samtidig.

Begrunnelse fra Sivilforsvaret, ifølge redaktørene: Behov for fotografer som kan dokumentere det som skjer under oppdrag og lokale kriser.

- Medier spiller en viktig rolle

Det kan forhindre mediene fra å gjøre sin jobb, ifølge en uttalelse fra de to redaktørene.

- Lokale medier har en viktig rolle i lokale kriser, større ulykker eller ukontrollerte situasjoner. Da er informasjonsbehovet blant folk stort, og vi har et viktig samfunnsoppdrag. Ofte må vi styrke redaksjonen med flere folk, sier Wåge.

Når man da blir færre, kan det bli et problem.

En annen redaktør som har opplevd dette ifølge uttalelsen, er Elin Madsen i avisa Hordaland på Voss. Hun mistet en fotograf til Sivilforsvaret under et søk etter en savnet mann i vinter - da avisa trengte fotografen på jobb.

- Det er et problem at vi blir tappet for ressurser når det skjer ting der vi trenger dem ekstra mye, sier Madsen.

Etisk problemstilling

Men problemet er også prinsipielt og etisk, mener Wåge. Ifølge dem skal Sivilforsvaret ha uttrykt at journalistene som kalles ut på oppdrag, likevel kan rapportere fra slike hendelser.

- Det er ikke noen god situasjon. Det er et stort etisk dilemma at journalisten skal være ute på en ulykke eller en krisesituasjon i Sivilforsvaret sin uniform, og med vår kamera og mikrofon. Det kan skape et dilemma for begge parter, og et troverdighetsproblem, mener Wåge.

Tar saken videre

Ifølge meldingen fra de to redaktørene, vil nå generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening jobbe videre med saken.

Jensen mener journalister bør fritas for tjeneste, og forstår godt utfordringene som stadig flere redaktører har når redaksjonene blir tappet for viktig kompetanse under kritiske nyhetshendelser.

- Sivilforsvaret er selvsagt en viktig tilleggsressurs ved kriser. Men media og journalister er også viktig i slike situasjoner. Balansert og uavhengig informasjon er viktig i alle sammenhenger, også når det skjer noe ukontrollert som en krise kan være, sier Jensen.

- Vi vil ta denne saken opp på departementsnivå for å drøfte våre ulike roller, og se om journalister kan fritas, sier redaktør-generalen.

Til toppen