Skal det bli SKUP-konferanse neste år, må bransjen bla opp - helst én million kroner. Her fra konferansen i 2015. Leder for rådet, Trond Idås, sitter nederst til venstre på bildet.
Skal det bli SKUP-konferanse neste år, må bransjen bla opp - helst én million kroner. Her fra konferansen i 2015. Leder for rådet, Trond Idås, sitter nederst til venstre på bildet. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

SKUP er snart raka fant. Må ut på tiggerferd for å redde drifta - og neste års konferanse

Stiftelsen oppfordrer bransjen til et spleiselag på opp mot 1 million kroner. Samtidig er saken mot tidligere daglig leder fortsatt uavklart.

- SKUPs egenkapital er nesten borte. Vi har ikke penger til å arrangere konferanse i 2017, med mindre vi får hentet inn ny kapital. 

Slik beskriver Trond Idås, leder av SKUPs råd, situasjonen nå. 

Rådet bistår nå SKUP-styret med innhenting av kapitalen som trengs, for å styrke økonomien til Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse.

Bakgrunnen er stiftelsens økonomiske situasjon etter det stiftelsen mener er økonomisk rot og underslag fra tidligere daglig leder Jens Egil Heftøy - og kostnadene til opprydding etter dette.

TROND IDÅS, rådgiver i Norsk Journalistlag. (Foto: NJ)
TROND IDÅS, rådgiver i Norsk Journalistlag. (Foto: NJ) Foto: NJ

Ut på tiggerferd

- I disse dager kontakter vi mediekonsernene, presseorganisasjonene, Fritt Ord og andre stiftelser, og inviterer til spleiselag for å få SKUP tilbake på bena, sier Idås.

- Vi organiserer også en crowdfunding hvor alle som har glede av SKUP oppfordres til å vippse eller overføre 500 kroner til stiftelsen. Pengene trenger vi både til neste års konferanse - og videre drift.

- Det handler i første omgang om kostnader til lønn, kontor og forberedelser av konferansen om et halvt år. Og å få en buffer for uforutsette kostnader. Da må vi ha inn 600.000 kroner, men helst opp mot 1 million, sier Idås. 

Foruten en invitasjon til selskaper og organisasjoner, inviteres også enkeltpersoner og andre aktører til å støtte med mindre beløp - som også kan sendes på Vipps

  • Slik frir SKUP til bransjen - et likelydende brev som dette går i disse dager ut til en rekke aktører i bransjen: Brev fra SKUPs råd (pdf)

Under 100.000 kroner på konto

Han beskriver situasjonen som alvorlig, all den tid SKUP for tida har under 100.000 kroner «på konto», og dermed er uten økonomi til å drifte stiftelsen i det daglige.

Etter daglig leders avgang i april har det vært drevet på dugnad av styrets medlemmer.

Idås er like fullt optimist med tanke på framtida: 

- Jeg tror vi skal få dette til. SKUP og den kritiske og undersøkende journalistikken er jo «ryggraden» i medienes samfunnsoppdrag og står svært sentralt i bransjens argumentasjon for pressens spesielle situasjon i samfunnet, også når vi forsvarer momsfritak og pressestøtte. Nå kan bransjen vise at dette er mer enn tomme ord.

- Men i lys av at dette kommer etter økonomisk rot og påstått mislighold, hvor også stiftelsen har tatt selvkritikk - kan det være vanskelig å be om enda mer penger?

- Nei, jeg opplever det ikke slik. Vi er en ideell organisasjon drevet med mye dugnad, hvor vi hadde stor tillit til daglig leder. Etter at denne situasjonen oppstod, har vi endret på de økonomiske rutinene - og når vi igjen ansetter sekretariatsleder vil det være på halv tid, med ekstern regnskapsføring, sier Idås. 

Her ser vi deler av SKUP-styret, samlet til et møte vinteren 2015. I midten bakerst; sekretariatsleder Jens Egil Heftøy, som 19. april valgte å si opp sin stilling. Sittende foran: Styreleder Jan Gunnar Furuly. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)
Her ser vi deler av SKUP-styret, samlet til et møte vinteren 2015. I midten bakerst; sekretariatsleder Jens Egil Heftøy, som 19. april valgte å si opp sin stilling. Sittende foran: Styreleder Jan Gunnar Furuly. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen) Arkivfoto: Gard L. Michalsen

Underskrev gjeldsbrev, sa opp stillingen - og ombestemte seg

Under stiftelsens årsmøte på SKUP-konferansen 8. april var det noe usikkerhet og flere spørsmål rundt regnskapet og stiftelsens økonomiske situasjon.

Dagen før var styreleder Jan Gunnar Furuly blitt informert av om «mulig sammenblanding av daglig leders privatøkonomi og stiftelsens økonomi».

Dette ifølge en redegjørelse fra stiftelsen til Lotteri- og stiftelsestilsynet, står det å lese i en rapport fra sistnevnte.

SKUP-styret valgte å ikke la denne saken forstyrre en hektisk konferansehelg, men knapt to uker senere skjedde det:

19. april valgte tidligere daglig leder å si opp sin stilling og signere et gjeldsbrev oppad begrenset til 170.000 kroner.

22. april ble politianmeldelse levert - og samme dag trakk daglig leder sin oppsigelse.

VIDEO: Fra pressekonferansen om saken 19. april.

TV: Pressekonferanse om avgangen til SKUPs daglige leder Jens Egil Heftøy - med SKUP-styret, advokat og revisor. Fra venstre: Revisor Kåre Uppstrøm, advokat Dag Drevvatne og SKUPs styreleder Jan Gunnar Furuly.

Posted by Medier24.com on 19. april 2016

Enstemmig styre avskjediget daglig leder

Men tidligere daglig leders siste manøver valgte styret å ikke forholde seg til, understreker styreleder Furuly:

- Vi forholder oss til at han sa opp jobben og undertegnet et gjeldsbrev. Som et subsidiært vedtak valgte et enstemmig styre 9. mai også å avskjedige ham.

Etter hva Medier24 forstår, har det ikke vært direkte dialog mellom stiftelsen og tidligere daglig leder siden slutten av april.

All dialogen har gått mot Heftøys NJ-ansatte advokat Elin Nykaass, og denne har primært vært skriftlig.

6. mai uttalte Furuly til Medier24 at stiftelsen var «kommet i noe som minner om en kapringssituasjon», fordi man ifølge ham ikke fikk tilgang på data for stiftelsens drift og økonomiske situasjon.

Styreleder Furuly beskriver i dag denne situasjonen slik:

- Det er fortsatt mye vi ikke vet, fordi det ikke har vært noen dialog. Og mye tyder på at vi har en forskjellig virkelighetsoppfatning.

- Ingenting mer vi ønsker enn å avklare denne situasjonen

Som denne saken begynte med, er SKUP-stiftelsen i en akutt, vanskelig økonomisk situasjon.

Årsregnskapet for 2015 ble gjort opp med en angivelig egenkapital på 600.000 kroner, og et underskudd på «bare» 107.000 kroner.

Nå tyder mye på at det ikke var riktig, ifølge Furuly. Samtidig som den økonomiske situasjonen er blitt langt verre gjennom året:

  • Det handler både om det påståtte underslaget, men også usikkerhet rundt flere fordringer som nå er avdekket som mulig dobbeltfakturering. Ifølge styreleder kan det bety at betydelige beløp nå kan bli avskrevet som tap.
  • Oppryddingen etter denne saken har også kostet - med kostnader som nærmer seg 400.000 kroner til revisor, advokater og annen bistand.

Styreleder Jan Gunnar Furuly bekrefter at man fortsatt ikke har 100 prosent oversikt over stiftelsens økonomiske situasjon.

Og at saken mot tidligere daglig leder ei heller er avklart.

- Det er ingenting vi ønsker mer enn å parkere denne situasjonen, opprette en dialog og komme videre, sier Furuly.

  • PS! Allerede om noen uker arrangeres dagskonferansen Data-SKUP, lørdag 8. oktober. Den går av stabelen som planlagt, forsikrer stiftelsen. Les mer om arrangementet på SKUP.no.

Advokat Elin Nykaas kunne ikke kommentere saken onsdag formiddag

Medier24 forelå tirsdag kveld innholdet i denne saken for Heftøys advokat Elin Nykaas, med forespørsel om kommentarer eller intervju til saken.

Hun melder tilbake onsdag morgen at hun ikke har anledning til å kommentere den før tidligst onsdag ettermiddag.

Medier24 kommer tilbake med eventuelle kommentarer eller intervju til saken senere onsdag.

Nykaas' kommentarer til Medier24 før sommeren tydet på at partene da stod langt fra hverandre i både sakens innhold og beskrivelse av dialogen.

Hun ønsket heller ikke å kommentere saken i detalj da:

– Uenighet om sakens innhold ønsker jeg ikke å prosedere i media. Det gjelder både forholdet at oppsigelsen er trukket og Heftøys stilling per i dag, sa Nykaas.

  • Medier24 har også tilbudt tidligere daglig leder Jens Egil Heftøy selv å lese gjennom og kommentere denne saken, uten å få respons.

LES OGSÅ tidligere saker: 

Til toppen