JAN GUNNAR FURULY, styreleder for SKUP-stiftelsen.
JAN GUNNAR FURULY, styreleder for SKUP-stiftelsen. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

SKUP og Dagbladets stiftelse lanserer ny pris for undersøkende datajournalistikk

- Å tilrette og bidra med kompetanseheving innen datajournalistikk er noe av det mest framtidsrettede SKUP kan gjøre, sier styreleder Jan Gunnar Furuly.

Sammen med Dagbladets stiftelse lanserer SKUP nå en ny pris for undersøkende datajournalistikk – DataSKUP-prisen.

Prisen er ny av året og deles ut under dagskonferansen Data-SKUP i Oslo 8. oktober.

- Å tilrettelegge og bidra med kompetanseheving innen datajournalistikk er noe av det mest fremtidsrettede SKUP kan gjøre i dag. Data-SKUP vil holde høy internasjonal standard, og det er med glede vi inviterer til konferanse med noen av verdens beste datagravere, sier SKUPs styreleder Jan Gunnar Furuly.

Statuttene for prisen er utarbeidet av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse. Det er SKUP som utnevner jury og organiserer det formelle rundt utdelingen.

Prisen og premien på 50.000,- finansieres av Dagbladets stiftelse.

Støtter journalistiske prosjekter

I 2014 solgte stiftelsen sin aksjepost i Berner Gruppen (Dagbladets tidligere eier) for 40 millioner kroner. Stiftelsen ledes av Nils E. Øy og består foruten avisas redaktør og representant for ansatte av medlemmer utnevnt av Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.

Stiftelsen deler ut midler til journalistiske prosjekter, og vil de kommende år stille midler til rådighet til denne prisen.

- Journalistikkens samfunnsoppdrag er vanskelig å oppfylle i vår tid, uten solide datakunnskaper og kreative databaserte metoder.

- Dagbladets Stiftelse opprettet derfor graveprisen til «Data-Skup» for å stimulere til god undersøkende journalistikk på dette viktige feltet, der vi stadig møter nye komplekse utfordringer.», sier styreleder Nils E. Øy i Dagbladets stiftelse.

I juryen for «Dataskup-prisen» sitter tre nordiske nestorer innen datajournalistikk:

De tre er Helena Bengtsson (redaktør av The Guardians datateam), Nils Mulvad (daglig leder i Kaas & Mulvad) og Brigitte Alter (direktør i Journalismfund).

Til toppen