Christina H. Cantero og Marianne S. Rotihaug
Christina H. Cantero og Marianne S. Rotihaug (Ole Gunnar Onsøien)

Slik har Fjordenes Tidende fått flere kvinner i spaltene

(BERGEN): Med prosjektet «Likestilt« har Fjordenes Tidende oppnådd bedre fordeling av kjønnene i spaltene i avisa.

Som i mange andre aviser hadde Fjordenes Tidende en mannsdominans i spaltene. 

– Den 3. mars i 2017 hadde vi de fem første reportasjene på trykk, sier Marianne S. Rotihaug. 

Sammen med Christina H. Cantero presenterte Rotihaug Fjordenes Tidendes prosjekt for å få flere kvinner inn i spaltene under Hauststormen i Bergen, lørdag. 

– Det handler om å få flere kvinner inn i avisa, sa Cantero. 

Sammen med de fem reportasjene som var på trykk den 3. mars ble det presentert en faktaboks, som forteller om «Likestilt»-prosjektet. Målet med prosjektet har vært å få bedre balanse mellom kvinnelige og mannlige kilder i spaltene. 

– Målet var å ha minst én «Likestilt»-sak i hver avis, fortalte Rotihaug under foredraget. 

For å oppnå bedre balanse har journalistene vært nødt til å finne nye kilder. 

 

– Jakta på de gode sakene

– Skal vi ringe dem vi alltid har ringt, eller finne noen nye? spurte Rotihaug retorisk under foredraget. 

Gjennom prosjektet har redaksjonen hatt et lengre tidsperspektiv enn det de normalt har. 

– Vi har hatt sakene klare i god tid, og unngått nødløsninger. Vi har hele veien jakta på de gode sakene og vært åpne for tips. Folk har vært rause, og vi har klart å gjøre dette til en prioritering, sa Rotihaug. 

Og det har redaksjonen tatt med seg når de lager andre saker også. Det betyr at det kvinneandelen har gått opp, også i de sakene som ikke har «Likestilt»-faktaboksen. 

Redaksjonen har i etterkant av prosjektet tatt en gjennomgang av papiravisene, og der viser det seg at andelen kvinner på forsiden av avisa har gått opp.

Andelen kvinner i spaltene har også gått opp og er nå jevnere fordelt med menn enn tidligere. I første kvartal 2018 hadde imidlertid andelen kvinner på hovedsaken på forsiden gått ned noen prosenter. 

– Det er ikke sånn at vi har pusha damer bare fordi de er damer. Men i første kvartal var 60 prosent av sakene på avisforsida vår med kvinnelige kilder, forteller Rotihaug. 

 

Fortsetter prosjektet

«Likestilt»-prosjektet fortsetter. Men nå har de trappet ned litt. Nå er det omtrent en sak i uka med faktaboksen som forklarer prosjektet. 

– Det er viktig med en bevisstgjøring i redaksjonen. Det er fryktelig mange menn i dress i spaltene. Og ofte de samme folka som havner på forsida. Det er bare å begynne å snakke om det i redaksjonene, ta seg to minutter ekstra og finne andre kilder, sa Rotihaug. 

For ordens skyld: I redaksjonen i Fjordenes Tidende er det femti prosent damer og femti prosent menn. Det samme gjelder i markedsavdelinga.

Til toppen