Slik henter du inn eksterne investorer
(Bilde: )

DEBATT

Slik henter du inn eksterne investorer

«Her kommer noen tips til deg som ønsker å hente inn ekstern kapital til ditt startup», skriver enerWE-direktør Chul Christian Aamodt.

  • Endret
  • CHUL CHRISTIAN AAMODT, adm.dir i enerWE. 

Det blåser friskt i debatten rundt prospektet og emisjonen til magasinet Altså. Jeg ønsker ikke mene noe om prisingen av Altså. Det jeg ønsker er å dele erfaringer rundt det å hente inn eksterne investorer til et avisstartup. 

 

Jeg har investert

Jeg var den første eksterne investoren i Medier24, hvor jeg gjennom mitt private
investeringsselskap en periode satt på 22,4 prosent av selskapet. Jeg gikk inn på eiersiden da gründeren Gard Michalsen hadde behov for kapital for å løfte frem selskapet. Medier24 ble i første runde verdsatt til 2 millioner kroner. Jeg solgte meg ut av selskapet da TU Media kom med et bud jeg ikke kunne si nei til. Det vakre med denne historien er jeg fikk en god fortjeneste på min investering i Medier24. Det går altså an å tjene penger på å investere i små nettaviser.

Jeg var tidligere også med på å løfte selskapet Mintra opp fra kjelleren og ut på det globale markedet. Jeg tok opp millionlån på egen leilighet for å kjøpe aksjer i selskapet. Vi etablerte prosjektet “Target 14”. Vi hadde som mål å selge selskapet innen utgangen av 2014. Det vakre med denne historien er at mitt investeringsselskap var blant selskapets største aksjonærer da Mintra i desember 2014 ble kjøpt for nesten 500.000.000 kroner. Til sammenlikning ble mediekonsernet Amedia etter fradrag for gjeld og gjeldsrelaterte poster
kjøpt for 395.000.000 kroner i 2016.

 

Jeg har hentet inn eksterne investorer til eget startup

Til daglig arbeider jeg som gründer og administrerende direktør i enerWE, en nettavis som skriver om en bred energibransje. Jeg startet selskapet i 2013, og tre ganger underveis har vi hentet inn kapital, enten for å overleve, eller for å vokse.

Her kommer noen tips til deg som ønsker å hente inn hente inn ekstern kapital til ditt startup:

 

Hva er et prospekt?

Du har kanskje kjøpt leilighet eller hus. På visning fikk du utdelt et prospekt med en
selgende beskrivelse og flotte bilder. Når man skal ut og hente inn penger fra investorer må man også utarbeide et prospekt. I prospektet beskrives selskapet og dets utfordringer og muligheter.

Under ser du en beskrivelse av hvordan vi bygget opp vårt prospekt da vi gikk ut i markedet for å overbevise eksterne investorer.

Innledning: En kort innledning som setter tonen i prospektet. Her informerte vi blant annet om risikoen ved å investere.

Produkter og tjenester: Her gav vi en kort beskrivelse av dagens produkter og tjenester, og mulighetene for nye produkter og tjenester.

Bransjer og internasjonalisering: Her gav vi en beskrivelse av bransjer og land vi har
fotfeste i, og mulig vekst utover dette.

Økonomi: Her gav vi en oppsummering av historiske tall og estimater for fremtiden.

Kunder: Her listet vi opp eksisterende kunder.

Nøkkelpersoner: Her gav vi en beskrivelse av medarbeidere og styret.

Regnskap og revisjon: Her gav vi informasjon om hvem som er regnskapsfører og revisor for selskapet.

Referanser: Her oppgav vi tre referanser som fortalte litt om deres erfaring med selskapet og nøkkelpersoner i selskapet.

Emisjon: Her gav vi en beskrivelse av emisjonen, med antall aksjer som skal utstedes, pris per aksje, tidsfrist for tegning med mer.

Signatur: Her la vi ved skjema for signering.

Kontaktinformasjon: Her oppgav vi kontaktinformasjon til selskapet.
Jeg understreker at det ikke finnes noen fasit på hvordan et prospekt skal bygges opp, og at jeg har kun gir et eksempel på hvordan vi gjorde det i våre emisjoner.

 

Løft hendene mot himmelen, men ha beina godt plantet på jorda

En investor vil kun investere i et gründerselskap dersom vedkommende har tro på at
investeringen vil være lønnsom. Du bør derfor utarbeide et prospekt som viser nettopp hvilke muligheter selskapet har. Løft hendene opp mot himmelen.

Samtidig så mener vi det er viktig å ha beina godt plantet på jorden. Du skal ha respekt for investorene, og du må huske at det er du og ditt team som skal levere de resultatene du forespeiler investorene i prospektet. Du bør derfor gi en realistisk beskrivelse av selskapet, utfordringene og mulighetene.

Det er også viktig å huske at den første emisjonen sjelden er den siste. Dersom du starter med for høy prissetting i den første emisjonen, kan det være krevende å overbevise initielle investorer om å bli med på nye emisjoner.

 

Bruk penger på advokater

Gründere har sjelden god kompetanse når det gjelder forretningsjus. Da vi våren 2015 kjørte den første emisjonen i enerWE, så valgte vi å engasjere et anerkjent advokatbyrå for å bistå i prosessen. Dette advokatbyrået utarbeidet alle formelle dokumenter, og de kvalitetssikret også prospektet og prosessen.

Vårt råd til deg er å engasjere et advokatkontor eller tilsvarende som har god og relevant kompetanse på det å hente inn penger fra eksterne investorer. Det er viktig at alt gjøres riktig, både overfor investorene, eksisterende aksjonærer og overfor offentlige etater.

 

Vis investorene at du har tro på selskapet

For oss var det viktig å betrygge investorene om at vi mente alvor, og at prisingen av
selskapet var fornuftig.

Mange investorer ønsker at gründerne viser at de virkelig satser. I hver emisjon har jeg derfor gått inn og tegnet meg for flest aksjer.

Jeg kjenner også gründere som forplikter seg til ikke å ta ut lønn det første året. Det er viktig å gi signaler til investorene at man har respekt for kapitalen de tilfører selskapet, og at kapitalen skal brukes fornuftig.

 

Alle kan beskrive gode idéer, men ikke alle idérike mennesker har gjennomføringsevne

Det finnes veldig mange gode idéer, og veldig mange spennende gründerselskap. Vi er av den oppfatningen at det ikke hjelper å ha en god idé dersom man ikke har det rette teamet til å gjennomføre planene. Investorer satser som oftest ikke på gode idéer alene. De satser på mennesker som har gjennomføringsevne.

Vi hentet derfor inn skriftlige referanser fra personer som hadde jobbet med oss tidligere. Referansene ble lagt inn i prospektet. Vi måtte «selge inn» menneskene i enerWE.

 

Vi klarte å hente inn penger

Vi har lykkes med å hente inn investorer ved hver emisjonsrunde.

Mitt absolutte mål er at de som har hatt tro på oss underveis og satset sine penger ikke skal angre.

Etter oppstarten har vi lært mye om å bygge en avis. Nå er målet vårt at vi skal unngå flere emisjoner, og at vi fremover klarer å skalere opp ved hjelp av de inntektsstrømmene vi har etablert.

Dersom du er i en prosess for å hente inn penger til ditt startup så håper jeg denne teksten gav deg litt hjelp på veien.

Lykke til!

Til toppen