Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted under Nordiske mediedager.
Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted under Nordiske mediedager. (Foto: Erik Waatland)

Slik skal Kristin Skogen Lund løfte Schibsted: - Et stort ansvar som hviler på mine skuldre

Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted åpnet opp foran flere hundre mediefolk hva hun tenker om slagplanen fremover.

En fullsatt sal med mediefolk fikk høre konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted sin «game plan» for fremtiden. 

- Det forventes at jeg skal bygge Schibsted videre og det er et stort ansvar å ha på skuldrene, sa Skogen Lund.

Hun sa at Schibsted styres nå etter en modell:

  • 70 prosent - Å drive videre det de allerede holder på med (styrke kjernen, vokse i trafikk og inntjening, vokse digitalt, holde liv i papir, jobbe smartere og ha kostnadskontroll - og fortsette utviklingen i Lendo og Prisjakt
  • 20 prosent - Vokse i de tilstøtende områdene av hva de holder på med og utvikle nye konsepter  på Finn.no (sirkulærøkonomi, nye konsepter innen media (lyd, podkast, robotjournalistikk).
  • 10 prosent - Forstå trender på et tidlig stadium og utvikle nye konsepter de kan skalere og ekspandere. Skogen Lund understrekte at dette gjelder absolutt alle ansatte i Schibsted - og ikke en spesialistavdeling.

Hun sa også at hun ønsket et Schibsted som i større grad evner å samarbeide med de andre mediekonsernene.

- Vi konkurrerer ikke først og fremst med hverandre, men med globale giganter med fantastisk sterke posisjoner og med skalaer vi aldri klarer å hamle opp med. Men vi kan samarbeide om det som er smart. Mitt viktige budskap er at jeg skal gjøre mitt beste for at Schibsted skal være en god og raus samarbeidspartner.

Videre pekte hun på Helt Hjem-selskapet som de driver med Amedia og Polaris Media.

- Vi er på 90 prosent av nordmenns dørmatter hver eneste dag. Vi har en digital posisjon og en analog posisjon som vi kan utvikle videre. Dette vil også sørge for at papiravisa lever lenger. Ren papirdistribusjon er dyrt, men ecommerce gjør det lukrativt, sa hun.

Schibsted jobber også med å vokse i antall abonnenter - og utvikle de digitale posisjonene. Det handler om å gi et mer sømløst produkt, tilføre mer personalisering og mye annet.

- Vi må bli bedre på å være situasjonsrelevante, bedre i publisering- og utvikling og å fatte beslutninger, sa hun.

 

 

Må tørre å la samfunnsformålet ta større plass

Skogen Lund fortalte fra scenen at bransjen må øve seg på å bli mer flytende - også når det gjalt organisering.

- I Schibsted er vi for opptatt av rammer og roller og siloer. Vi må bli mer fleksible og helhetstenkende. Jeg tror vi må tørre å bli mer formålsdrevet. Vi gjør mye bra, men det er alltid ut fra et økonomisk motiv. Vi skal fortsatt tenke motiv, men jeg har en teori om at det vi lønne seg på sikt å tørre å la samfunnsformålet få drive noe mer av våre prioriteringer – jeg tror også det vil lønne seg økonomisk.

- De som investerer i Schibsted gjør det kanskje på grunn av Lendo og ikke Aftenposten? spurte Kjetil B. Alstadheim.

- Noen av dem gjør kanskje det, men det vi ønsker å formidle til dem er at dette er et totalsystem som henger sammen. Vi hadde ikke klart å bygge Finn uten mediene. Heller ikke de andre virksomhetene uten helhetssytemet, der mediene spiler en viktig rolle i verdiskapningen. Vi har en følelse i ansvar. Langt utover børsverdi.

Til toppen