Fra et tidligere møte i Norsk Presseforbund. TIl venstre nestleder i styret, Dag Idar Tryggestad - og generalsekretær Elin Floberghagen.
Fra et tidligere møte i Norsk Presseforbund. TIl venstre nestleder i styret, Dag Idar Tryggestad - og generalsekretær Elin Floberghagen. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Snart kan PFU avvise klager på alternative nettsteder. Floberghagen vil at utvalget bare skal behandle klager mot medlemmer

Fredag skal styret i Norsk Presseforbund behandle det varslede forslaget. Ordlyden i innstillingen innebærer at Pressens faglige utvalg bare kan behandle klager mot medier som er tilknyttet en av bransjens organisasjoner.

Som omtalt av Medier24 flere ganger de seneste månedene, har Norsk Presseforbund den siste tiden vurdert hvordan Pressens faglige utvalg skal forholde seg til alternative nettsteder og andre medier som ikke er tilknyttet gjennom en av medieorganisasjonene - som sammen forvalter og drifter NP

Dagens praksis og vedtekter sier at man også kan behandle klager på frittstående medier som samtykker til det, og gir uttrykk for at de følger Vær varsom-plakaten. 

Men fremveksten av nye, alternative medier har satt saken på dagsorden i presseforbundet. Frykten har vært at man bidrar til å «låne bort» troverdighet fra redaktørstyrte medier til nettsteder som i realiteten ikke følger presseetikken. 

- Dette handler om at journalistikken og presseetikken utfordres. Vi er opptatt av å være klageordningen for alle redaktørstyrte medier som følger Vær varsom-plakaten, uavhengig av eierskap og medlemskap. Men spørsmålet er om denne praksisen utfordrer grensene for journalistikken, uttalte generalsekretær Elin Floberghagen i fjor høst.

 

Vil skjerpe reglene

Hun fikk i november i oppdrag å utrede spørsmålet, og det er nå gjort. Fredag 16. mars får styret i Norsk Presseforbund en sak på bordet med forslag om å stramme inn på PFUs vedtekter, slik at bare  medier som er tilknyttet NP kan klages inn.

Det vil i praksis si at de må være medlem i en av bransjens organisasjoner - som Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser eller at redaktøren er medlem i Norsk Redaktørforening. 

Generalsekretærens innstilling går enkelt sagt ut på å stryke de to siste setningene i dagens paragraf 1 i PFUs vedtekter, som lyder slik:

§ 1 Formål
Pressens Faglige Utvalg er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norske medier. Som et ledd i dette arbeidet vurderer Pressens Faglige Utvalg klager over norske mediers atferd og avgir sine uttalelser som offentliggjøres.
Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU. Det samme gjelder frittstående utgivere som ikke er medlem av NP, men som er tilknyttet Vær Varsom-plakaten. Andre medier kan klagebehandles hvis de samtykker til det.

I en annen sak til samme møte foreslås det også at vedtektene til Norsk Presseforbund slår fast at medlemsorganisasjonene «må stille krav om at deres medlemmer i sitt redaksjonelle virke er forpliktet på Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten». 

 

Har lagt klagesaker på vent

Resett er etter alt å dømme et av nettstedene som ligger bak forslaget til ny praksis. De ble nylig felt i PFU for å ha trykt et innlegg fra et høyreekstremt nettsted, som var preget av både faktafeil og manglende samtidig imøtegåelse. 

I februar ble det også klart at Sumaya Jirde Ali klaget nettstedet inn til utvalget, men denne klagebehandlingen er nå lagt på vent til avklaringen av hvorvidt klager mot Resett skal behandles. 

Helge Lurås, redaktør for nettstedet, har tidligere uttalt at han vil vurdere å melde seg selv eller nettstedet inn i en av bransjeorganisasjonene. 

Til toppen